[Pályázatok] A kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szakemberek képzése, továbbképzése, illetve kortárssegítők, veszélyeztetett társadalmi rétegek képzése KAB-KP-04-A/B/C(D/E/F)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 29., Cs, 09:54:38 CEST


Témakör: Szenvedélybetegek


Cím: A kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó
szakemberek képzése, továbbképzése, illetve kortárssegítők, veszélyeztetett
társadalmi rétegek képzése KAB-KP-04-A/B/C(D/E/F)
Kiíró: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, Mobilitás
Határidő: 2004. 08. 27.
Pályázhat: Gazdasági társaságok, társadalmi szervezetek, köztestületek,
alapítványok, közalapítványok, önkormányzatok, intézmények, egyházak.
-------------------------
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Figyelem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A Gyermek-, Ifjúsági És Sportminisztérium az alábbi pályázat szövegét több
ponton is megváltoztatta. Ezért a Szerkesztőség a pályázati kiírást újra
elküldi a megrendelőknek.

A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium pályázatot hirdet a
kábítószer-fogyasztókkal és kábítószer-prevencióval foglalkozó szakemberek
képzésének, továbbképzésének, illetve kortárssegítők, veszélyeztetett
társadalmi rétegek képzésének támogatására
A pályázat kódja: KAB-KP-04-(D/E/F)
1. A pályázat célja, kategóriái és jogcíme
1.1. A pályázat célja a területen dolgozó szakemberek számának és
képzettségének növelése, EU-s módszerek megismertetése, a kortársprogramok
mind szélesebb körű elérhetővé tétele, a kortárssegítők számának növelése,
valamint a veszélyeztetett társadalmi rétegek elérése.
1.2. Pályázati kategóriák
D) kategória: Felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése,
átképzése, már akkreditált képzésben való részvétel támogatása.
E) kategória: A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos
kortársképzés támogatása. A pályázat célcsoportja a 10-26 éves korú
személyek.
F) kategória: Kizárólag a szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi rétegek
képzése, továbbképzése.
1.3. A pályázat keretében támogatás nyújtható dologi kiadások fedezetére
(pl. szállásköltség, étkezési költség, részvételi díj, utazási költség,
képzéshez szükséges fogyóeszköz költség, egyéb kategóriában tiszteletdíj,
honorárium költsége)
Azok a pályázók, akik a KAB-KP-04-A/B/C kategóriában eredményesek
(nyertesek) voltak, csak olyan új programmal pályázhatnak, amelyek 2005.
január 1. és 2005. május 31. között valósulnak meg.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg mértéke és forrása
2.1 A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40.000.000 Ft,
azaz negyvenmillió forint.
2.2 A pályázati keretösszeget a Magyar Köztársaság 2004. évi
költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi
CXVI. törvény 1. számú mellékletében meghatározott XXIV. Gyermek-, Ifjúsági
és Sportminisztérium fejezet 2/3/1 Kábítószer-problémával kapcsolatos
képzés, továbbképzés, kortársképzés támogatása fejezeti kezelésű
előirányzata biztosítja.
3. A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
3.1. A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek
folyósítása a Pályázati Szabályzat szerint egy összegben, előfinanszírozás
formájában történik.
3.2. A pályázott támogatás mértéke legfeljebb a program bruttó
összköltségének 90 %-a lehet, legalább
100 000 Ft, azaz egyszázezer forint, legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió
forint.
4. Pályázatot nyújthatnak be
4.1. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált szervezetek,
intézmények, amelyek megfelelnek a 4.2. pontban meghatározott
feltételeknek. A pályázó a www.gyism.hu/palyazat honlapon regisztrálhatja
magát a Pályázati Szabályzatban meghatározottak szerint.
4.2. Mindhárom kategóriában belföldi székhelyű
- gazdasági társaságok;
- társadalmi szervezetek (kivéve pártok, szakszervezetek);
- köztestületek;
- alapítványok;
- közalapítványok;
- önkormányzatok és fenntartásukban működő egyéb intézmények,
- egyházak;
- egyházi fenntartású intézmények;
- oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi intézmények.
A) kategória esetén
- pályázatot nyújthat be a természetes személy is, amennyiben a programban,
mint résztvevő jelenik meg.
5. Pályázatkezelő
Mobilitás Pályázati Igazgatóság
1590 Budapest, Pf. 102
www.mobilitas.hu
6. A pályázat benyújtása
6.1. A pályázat beadási határideje: 2004. augusztus 27. (mely esetben a
program megvalósulási ideje 2005. május 31.).
6.2. Az internetes pályázati rendszerben regisztrált pályázók a
www.gyism.hu/palyazat honlapon elérhető programűrlap kitöltésével
nyújthatnak be pályázatot. A kitöltéshez szükséges információkat a honlapon
elérhető felhasználói kézikönyv tartalmazza.
6.3. A pályázat benyújtásának, érvényességének, elbírálásának, a pályázók
kiértesítésének, valamint a nyertes pályázókkal való szerződéskötésnek,
továbbá a pályázati program megvalósításának, ellenőrzésének és
elszámolásának kötelező általános feltételeit 2/2004. (II. 26) GYISM
rendelet és a  Pályázati Szabályzat tartalmazza. Az érvénytelen
pályázatokkal kapcsolatos szabályokat a Pályázati Szabályzat tartalmazza. A
beadási határidőt követően hiánypótlásra van lehetőség a Pályázati
Szabályzatban meghatározott eljárás szerint. A rendelet és a szabályzat
letölthető a www.gyism.hu/palyazat honlapról.
6.4. A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető
- az információs vonalon: (40) 444-555 (9-16 óra között);
- a palyazat at mobilitas.hu e-mail címen és a www.gyism.hu/palyazat honlapon;
- a GYISM Információs és Szolgáltató Irodában (címe: 1065 Budapest,
Bajcsy-Zs. út 57.);
- a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Irodákban (Közép-magyarországi RISZI
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12., tel.: 1/269-0907; Közép-dunántúli RISZI
8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10., tel.: 88/581-570; Nyugat-dunántúli RISZI
9022 Győr, Árpád u. 44., tel.: 96/518-685; Dél-dunántúli RISZI 7621 Pécs,
Mária u. 9., tel.: 72/520-532; Dél-alföldi RISZI 6720 Szeged, Dózsa Gy. u.
2., tel.: 62/540-788; Észak-alföldi RISZI 4024 Debrecen, Piac u. 26/a,
tel.: 52/531-053; Észak-magyarországi RISZI 3530 Miskolc, Mindszent tér 1.,
tel.: 46/506-348).
6.5. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a beadási határidő
előtt 8 nappal a beadási határidőt meghosszabbítsa, melyről a www.gyism.hu
és a www.mobilitas.hu honlapokon ad tájékoztatást.
7. A pályázat érvényességének speciális feltételei
(A speciális feltételekről a pályázónak az internetes pályázati űrlapon
kell nyilatkoznia!)
- több pályázó által közösen benyújtott pályázat esetén meg kell jelölni,
hogy az egymás közötti megállapodásuk alapján melyikük jogosult a pályázati
eljárásban a képviseletre (nyertes pályázat esetén az egymás közötti
magállapodásról szóló dokumentumot a szerződéskötéskor becsatolni
szükséges);
- egy pályázó egy kategóriában csak egy pályázatot nyújthat be.
D), E) és F) kategória esetén
- a program megvalósításához szükséges legalább 10% önrész biztosítása;
D) kategória esetén
- olyan pályázók jelentkezését várjuk, akiknek a szakmai területen végzett
munkájuk pontos és felelősségteljes ellátása érdekében speciális szaktudást
igénylő képzettségre, vagy végzettségre van szükségük (a munkahelyén
végzett/végzendő tevékenységéhez elengedhetetlen az újabb képzettség
megszerzése és ezt munkáltatója igazolja) erről a pályázat benyújtásakor
nyilatkoznia kell (nyertes pályázat esetén ezen okirat szerződéskötéskor
becsatolandó);
E) kategória esetén
-    nyilatkozat arról, hogy a képző rendelkezik a szükséges képzettséggel
(nyertes pályázat esetén ezen okirat szerződéskötéskor becsatolandó);
8. Az elbírálás során előnyben részesülnek azok a programok, amelyek
- országos lefedettséget biztosító képzések;
- szülőket is bevonó programok;
- olyan szakmai csoportokat érintenek, melyek képzése hiánypótló;
- több tudományág bevonásával valósítják meg a programot.
9. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
9.1. A pályázatok értékelését szakértői bizottság az alábbi
szempontrendszer szerint végzi, mely szempontrendszer részét képezik a 8.
pontban felsoroltak.
Értékelési szempontrendszer
1. Relevancia, szakmai megalapozottság
Mennyire felel meg a pályázat a javasolt célcsoportok szükségleteinek?
Mennyire hiánypótló a képzés?
Mennyire felel meg a pályázat a Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma
visszaszorítására c. dokumentum céljainak, és egy vagy több prioritásának?
Milyen színvonalú a képzés tematikája?
Mennyire valószínű, hogy a programnak érzékelhető hatása lesz
célcsoportjaira?
2. Módszertan, szakmai megalapozottság
Mennyire következetes összességében a program megtervezése?
Milyen mértékben tartalmaz a pályázat objektíven alátámasztható mutatókat a
program eredményeire vonatkozóan?
3. Fenntarthatóság
Mennyire biztosított a képzésben résztvevők konzultációja a képzés után?
Milyen mértékben fenntarthatóak a pályázat eredményei:
- pénzügyileg (Hogyan finanszírozzák a tevékenységeket a támogatás után?)
- intézményileg (A program végére rendelkezésre állnak-e majd azok a
struktúrák, amelyek lehetővé teszik a tevékenységek folytatását?)
4. Költségvetés és költséghatékonyság
Mennyire szükségesek a javasolt kiadások a program megvalósításához?
A pályázatban tervezett kiadások mennyire felelnek meg a gazdaságosság és
költséghatékonyság követelményének?
5. Irányítási kapacitás és szakértelem
Mennyire kielégítő a képző személyek szakmai felkészültsége?
Mekkora tapasztalattal rendelkezik a pályázó korábbi programok
megvalósításában?
Mennyire kielégítő a pályázó jelenlegi menedzsment kapacitása
( ide értve a munkatársakat, felszereléseket és a program költségvetésének
kezelését)?
6. Prioritási szempontok értékelése
A pályázat országos lefedettséget biztosító képzésekről szól?
Szülőket is bevonó programokat tartalmaz?
A pályázat több tudományág bevonásával valósítja meg a programot?
9.2. Az érvényes pályázatokról a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 2004.
október 15-ig dönt. A nyertes pályázatok listáját a Mobilitás a
www.mobilitas.hu honlapon, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium a
www.gyism.hu honlapon a döntést követő 15. napig közzéteszi.. A pályázókat a
Pályázatkezelő értesíti a döntésről és a nyertes szervezeteknek
tájékoztatást nyújt a szerződéskötés feltételeiről. A nyertes
szervezetekkel a Pályázatkezelő köt szerződést a gyermek-, ifjúsági és
sportminiszter nevében a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül.
9.3. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően,
amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a
beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni,
úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon
meg egy módosított pályázati felhívás keretében.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról