[Pályázatok] Civil szervezetek minőségfejlesztését segítő tevékenységek támogatása

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 23., P, 08:38:36 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: Civil szervezetek minőségfejlesztését segítő tevékenységek támogatása
Kiíró: Nemzeti Civil Alapprogram
Határidő: 2004. 08. 23.
Pályázhat: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú vagy
kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a bíróság
2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve
alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják
-------------------------
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiumának pályázati felhívása a civil szervezetek minőségfejlesztését
segítő tevékenységek támogatására NCA-CIV-04-G
A Nemzeti Civil Alapprogram Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs
Kollégiuma a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (NCA
törvény) 5. § (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint pályázatot
hirdet.

A pályázat célja: A jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil
szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat
célja a civil szervezetek minőségfejlesztését segítő közhasznú
tevékenységek támogatása az alábbi két kategóriában:
a) monitoring (folyamat és záró monitorozás) megtervezése és bonyolítása;
b) minőségügyi rendszerek bevezetése.
A pályázók köre: Társadalmi szervezetek és alapítványok, amelyek közhasznú
vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkeznek, és amelyeket a
bíróság 2003. január 1. előtt nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen
folytatják.
Nem pályázhatnak: Azon civil szervezetek, amelyek az NCA törvény, illetve a
végrehajtásáról szóló 160/2003. (X.7.) Korm. rendelet szerint nem
jogosultak az Alapprogram támogatásának igénybevételére.
Felosztható keret: 20 millió forint
Támogatás mértéke: A pályázaton az a) kategóriában maximálisan igényelhető
összeg 30 ezer forint/monitorozandó pályázat; a b) kategóriában 1 millió
forint. Az NCA Tanácsának elvi döntése értelmében egy szervezet egy évben
összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat a Nemzeti Civil
Alapprogramból.
Támogatás formája: Vissza nem térítendő.
A pályázat benyújtásának határideje: 2004. augusztus 23.
A pályázat benyújtásának helye, a pályázattal kapcsolatos információ:
Magyar Államkincstár Támogatásokat Kezelő Főosztály (1054 Budapest, Hold
utca 4.)
A pályázattal kapcsolatosan további információ Galanits Bélánétól kérhető a
06-1-452-8906-os telefonszámon vagy a galanits.gyongyi at allamkincstar.gov.hu
e-mail címen, valamint a 06-80-204-453-as zöld számon.
A részletes pályázati anyag letölthető: a www.nca.hu illetve a
www.allamkincstar.gov.hu honlapról.
A részletes pályázati anyagok beszerezhetők továbbá: személyesen a Magyar
Államkincstár Támogatásokat kezelő főosztályától, illetve telefonos vagy
levélben történő kérésre azt az igénylő részére postázzák.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról