[Pályázatok] Távmunkahelyek létesítésének támogatása (FMM-TFP-2004)

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 17., Szo, 13:38:45 CEST


Témakör: Szociális munka

Cím: Távmunkahelyek  létesítésének támogatása (FMM-TFP-2004)
Kiíró: Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ,
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Határidő: 2004. 08. 10.
Pályázhat: Belföldi székhelyű jogi személyek, gazdasági társaságok, jogi
személyiséggel rendelkező egyesülések, az egyéni vállalkozásról szóló 1990.
évi V. törvény hatálya alá tartozó vállalkozások, költségvetési szervek
-------------------------
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából a
Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ pályázati felhívása
Távmunkahelyek létesítésének támogatására (kódszám: FMM-TFP-2004)
A támogatás célja:
A távmunka elterjesztésének további ösztönzése, a munkakultúra
korszerűsítése, a rugalmas foglalkoztatási formák fejlesztése, valamint a
vállalkozások versenyképességének javítása, illetve a közigazgatási reform
keretében történő munkahelyek megőrzése.
A pályázók köre:
Belföldi székhelyű jogi személyek, gazdasági társaságok (jogi
személyiséggel és jogi személyiség nélkül), jogi személyiséggel rendelkező
egyesülések és az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény hatálya
alá tartozó vállalkozások. A támogatható pályázói körbe tartoznak a
költségvetési szervek (önkormányzatok, a közszféra intézményei stb.) is.
A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok, akik az alábbi
preferált munkavállalói körbe tartozók foglalkoztatását vállalják:
- regisztrált munkanélküliek,
- pályakezdők,
- fogyatékkal élők,
- megváltozott munkaképességűek,
- gyermeküket egyedül nevelők,
- fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók,
- roma származásúak,
- 45 éven felüliek,
- hátrányos munkaerő-piaci helyzetű térségben élők.
Támogatás formája:
A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő,
visszafizetési kötelezettség nélküli, végleges juttatás (a továbbiakban:
vissza nem térítendő bértámogatás).
A támogatás mértéke:
A támogatás összege minden létrehozott távmunkás munkahely esetében hat
hónapig maximálisan bruttó 53 000 Ft és járulékainak összege. Az ilyen
jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - hat hónap vonatkozásában -
nem haladhatja meg támogatott munkahelyenként a 440 460 forint összeget.
Induló vállalkozások vagy mikro-vállalkozásnak minősülő gazdasági
társaságok, valamint az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény
hatálya alá tartozó vállalkozások esetében a maximum 5 távmunkahely
létrehozására nyújtható támogatás.
További információk:
A részletes pályázati tájékoztató, a pályázathoz kapcsolódó valamennyi
dokumentum 2004. július 12-től elektronikus formában elérhető az Budapesti
Munkaerő-piaci Intervenciós Központ (BMIK) Távmunka Programirodája
honlapján: www.bmik.hu/tavmunka.html vagy a www.fmm.gov.hu honlapon.
A pályázatok 2004. július 12-től augusztus 10-ig folyamatosan adhatók be. A
pályázatok 2004. augusztus 30. napjáig elbírálásra kerülnek.
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról