[Pályázatok] A Papp László Budapest Sportaréna ingyenes használata

palyazatok at lists.ghost.hu palyazatok at lists.ghost.hu
2004. Júl. 12., H, 09:55:57 CEST


Témakör: Egyéb

Cím: A Papp László Budapest Sportaréna ingyenes használata
Kiíró: Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
Határidő: Folyamatos
Pályázhat: Sportegyesületek, civil szervezetek, egyházak, egyházi
szervezetek, gazdasági társaságok.
-------------------------
A Budapest Sportcsarnok újjáépítésével kapcsolatos beruházási szerződés
megkötéséről szóló 2343/2000. (XIII. 29.) Korm.hat. 6. pontja alapján, a
Magyar Köztársaság Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériuma (GYISM) az
Aréna Üzemeltető Rt., valamint a Rendezvénycsarnok Ingatlanfejlesztő és
Kezelő Rt. között létrejött Üzemeltetési Szerződés alapján a Papp László
Budapest Sportaréna üzemeltetésével kapcsolatosan a GYISM a minisztériumot
megillető Minisztériumi Eseménynapokra (állami eseménynapok) vonatkozóan
pályázatot hirdet sportszövetségek és kulturális események szervezői
részére.
1. A pályázat célja
A Minisztériumi Eseménynapok célja egyrészt a megfelelő helyszín
biztosítása az ország számára kiemelt jelentőséggel bíró sport- vagy egyéb
esemény számára (olimpia, világbajnokságok, Európa-bajnokságok, magyar
válogatott szereplése stb.), másrészt társadalmilag fontos (kulturális,
vallási stb.) rendezvények támogatása a helyszín ingyenes biztosításával. A
Minisztériumi Eseménynapok lehetőséget nyújtanak továbbá arra, hogy
bizonyos állami rendezvényekre (például állami ünnepekhez kapcsolódó
rendezvényekre) méltó keretek között kerüljön sor.
2. Pályázható eseménynapok
Az Üzemeltető (Aréna Rt.), a Tulajdonos (Rendezvénycsarnok Rt.) és a
Minisztérium által 2001. október 9-én megkötött üzemeltetési szerződés,
illetve annak 2003. évi módosítása értelmében a minisztériumot, illetve a
Minisztérium által kijelölt személyt (sportegyesület, kulturális egyesület
stb.) mint kedvezményezettet évente 20 ingyenes Minisztériumi Eseménynap (a
továbbiakban: eseménynap) illeti meg.
Az ifjúsági és sportminiszter és három magyarországi történelmi egyház
által 2002-ben kötött megállapodás értelmében az évi 20 eseménynapból
évente 2 napon az egyházak használhatják a Papp László Budapest Sportarénát
több ezer fős vallási, illetve kulturális események, találkozók
lebonyolítására.
Pályázni 3 évre előre a még le nem kötött eseménynapokra lehet.
3. Szabad keret, eseménynapok, tartalékkeret
A 2004. június 1. - 2007. június 30-ig terjedő időszakra jutó 60 eseménynap
keretet az alábbi tételek csökkentik:
Megítélt eseménynap: 10 eseménynap
Tartalékkeret: 7 eseménynap
Egyházak számára elkülönített: 5 eseménynap
A rendelkezésre álló szabad keretből pályázható 38 eseménynap időbeni
megoszlása a következő:
- 2004. június 1-december 31. 0 eseménynap
- 2005. január 1-december 31. 15 eseménynap
- 2006. január 1-december 31. 15 eseménynap
- 2007. január 1-június 30. 8 eseménynap
A 2004. évre megítélt eseménynapok adatai:
1. Fedett pályás atlétikai Világbajnokság 2004. március 02-08. (7 nap)
2. Műkorcsolyázó és Jégtánc Eb 2004. január 30-február 08. (9 nap)
3. Női Kézilabda Eb döntői 2004. december 18-19. (3 nap)
4. Lelkiségi mozgalmak országos találkozója 2004. szeptember 18.. (1 nap)
5. Református iskolák országos találkozója 2004. október 30.. (1 nap)

4. A pályázat benyújtásának módja
Az eseménynapokra folyamatosan nyújthatók be pályázatok.
Pályázni az eseménynapok év, hónap, naptári nap szerinti pontos
megjelölésével és a lebonyolításért felelős személy megjelölésével lehet.
A pályázónak a pályázatban megjelölt rendezvény megrendezéséhez szükséges
forrásokkal rendelkeznie kell.
5. Pályázati feltételek
Az eseménynapokra vonatkozó pályázatokat a Kiemelt Projektek Miniszteri
Biztosi Hivatala (továbbiakban: Miniszteri Biztos Hivatala) regisztrálja, a
pályázat benyújtójával a szükség szerinti egyeztetéseket lefolytatja és a
regisztrációról a pályázatot benyújtónak értesítést küld, melyben megjelöli
a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter várható döntésének időpontját.
A benyújtott pályázatokról a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter dönt,
döntését tájékoztató (közlemény) formájában teszi közzé.
A regisztrált pályázók részére a miniszteri döntésről a döntést követő 15
napon belül közvetlen értesítést küld a Miniszteri Biztos Hivatala.
A pályázók lebírálásáról szóló tájékoztató közzétételére a tárgyév június
30-ig
beérkezett pályázatok esetében tárgyév szeptemberében, a tárgyév december
31-ig beérkezett kérelmek esetében a tárgyévet követő év márciusában kerül
sor a minisztérium hivatalos lapjában és internetes honlapján.
Az eseménynapok tartalékkeretének felhasználásáról a gyermek-, ifjúsági és
sportminiszter a pályázatoktól függetlenül - egyéb állami érdekek
figyelembevételével - a rendelkezésre álló adatok és ismeretek alapján
rendelkezik.
6. Előfoglalás
Előfoglalás céljából lehet pályázni, hogy a pályázati úton elnyerhető
nemzetközi események kapcsán az események rendezésére pályázó hazai
kulturális, illetve sportszervezet megfelelő színvonalú helyszín
biztosításának lehetőségét tudja megjeleníteni pályázatában.
Előfoglalás az arról szóló döntés után legfeljebb 90 napid tartható fenn,
amennyiben az előfoglalást nyert kulturális, illetve sportszervezet
pályázata sikeres, úgy az előfoglalás a nemzetközi esemény helyszínéről
szóló döntés benyújtásával eseménynap támogatássá válik. Amennyiben az
előfoglalás időtartama alatt a kulturális, illetve sportszervezet a kedvező
döntésről szóló értesítést nem nyújtja be, úgy az előfoglalás megszűnik és
annak keretét a gyermek-, ifjúsági és sportminiszter a szabadon pályázható
keret részeként ismételten közzé teszi.
Előfoglalásra pályázatot a nemzetközi eseményre szóló pályázati határidő
letelte előtt 6 hónappal és csak a szabadon pályázható keret egy időszakára
lehet tenni.
7. Információ, tanácsadás, pályázatkezelés
A pályázati dokumentáció (pályázati felhívás, adatlap) ingyenesen átvehető
a Miniszteri Biztos Hivatalában, továbbá letölthető a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium hivatalos honlapján.
Elérhetőségek:
GYISM - Kiemelt Projektek Miniszteri Biztosi Hivatala
1054 Budapest, Hold utca 1., fszt. 16.
Tel.: 301-9802
Fax: 301-9801
www.gyism.hu
További információk a(z) Palyazatok levelezőlistáról