Csendes Percek május 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Május. 8., Sze, 05:37:01 CEST


            2013. május 8. szerda             

2Pt 1,3-11.

3 Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és
a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével
és erejével hívott el minket. 4 Ezek által kaptuk meg azokat az
ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk
isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a
pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5 Éppen ezért minden
igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az
igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6 az ismeretben
önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban
kegyességet, 7 a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri
szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8 Mert ha ezek
megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus
ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. 9 Akiben pedig ezek
nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi
bűneiből megtisztult. 10 Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még
jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt
teszitek, nem fogtok megbotlani soha. 11 És így dicsőségesen fogtok
bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

            LELKI REHABILITÁCIÓ
             

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a
kegyességre való, azáltal, hogy megismerjük őt, aki saját dicsőségével
és erejével hívott el minket. (2Pt 1,3)

Néhány évvel ezelőtt szívinfarktuson estem át. Az orvosok egy koszorúér
műtétet hajtottak végre, majd gyógyszeres kezelést és rendszeres mozgást
írtak elő. Javasolták, hogy vegyek részt egy szívgondozói rehabilitációs
programon is. Néhány hét elteltével a kezelőorvosok azt mondták, az
edzés-programot folytassam tovább rendszeresen, s így a rendszeres
gyakorlatokkal és a gondos odafigyeléssel jó egészségre van kilátásom.
Amikor elgondolkoztam ezen, felismertem, hogy a lelki egészségem jó
karbantartásához is kell végeznem "rendszeres gyakorlatokat".
Gyakran előfordul, hogy elveszítjük a hit iránti buzgalmunkat, és
visszacsúszunk a régi, kiábrándult életünkbe. Péter apostol attól
tartott, hogy a frissen megtért hívők visszatérnek régi életükbe, és
meginognak tanítványi odaszánásukban. Ilyen időszakokban a Biblia lehet
az a becses forrás, amely megtart, és visszairányít a Krisztus útjára.
Ha programunkká tesszük a napi elcsendesedést, - például a Csendes
Percek olvasását - és a Biblia tanulmányozását, ezek megőrizhetnek a
megingástól, és továbbsegítenek a megígért, Jézusban gyümölcsöző
életben.

Imádság: Drága Urunk, szeretnénk azokra a dolgokra törekedni, amelyek a
hitünkben erősítenek. Ámen.

Isten megadja a szükséges erőt - minden napon.
Edwin C. Wentz (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZÍVMŰTÉT UTÁN LÁBADOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról