Csendes Percek április 23.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 23., K, 05:37:05 CEST


            2013. április 23. kedd            

Zsid 10,24-25; 1Thessz 5,12-22.

24 Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó
cselekedetre buzdítsuk. 25 Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan
egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel
látjátok, hogy közeledik az a nap.
12 Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik
fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is
titeket, 13 és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással
békességben. 14 Kérünk titeket, testvéreink, intsétek a tétlenkedőket,
biztassátok a bátortalanokat, karoljátok fel az erőtleneket, legyetek
türelmesek mindenkihez. 15 Vigyázzatok, hogy senki se fizessen a
rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra egymás iránt és
mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek, 17 szüntelenül imádkozzatok, 18
mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a
ti javatokra. 19 A Lelket ne oltsátok ki, 20 a prófétálást ne vessétek
meg, 21 de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, 22 a gonosz
minden fajtájától tartózkodjatok.

             "EMBER CSISZOLÓK"
             

Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. (Péld
27,17)

A kisvárosi hentes, akivel együtt dolgoztam, megmutatta, hogy lehet
legjobban kést élezni. Figyeltem, ahogy a kerek késélezővel nem csak
késeit, hanem a bárdját is megélezte. Utána megmutatta a technikát. Mára
beszereztem egy élezőt, késeim mindig élesek.
Az élezés technikája megköveteli, hogy a vas mindig vassal érintkezzen.
A reszelés a tompaságot megszünteti, és új élt formál. Hentes barátom
elmondta, hogy a tompa kés nem biztonságos, sőt, nagyobb a lehetőség,
hogy súlyos sérülést okoz. Tompa késsel nem lehet olyan jó munkát
végezni, mint az élessel. Egyszóval, az élezés az eszközt hatékonyabbá
teszi, és jobban felkészíti a feladatra.
Ehhez hasonlóan a keresztyén barátaink segíthetnek abban, hogy Isten
munkájára nyitottak maradjunk. A tanácsuk néha olyan, mint a kés
reszelése, mely nem kívánatos, de szükségünk van barátokra, akik
emlékeztetnek Isten bölcsességére, az igazság talaján tartanak, hogy
megbízhatók legyünk. Az ilyen megbízhatóság készít fel bennünket arra
munkára, amire Isten hív el.

Imádság: Atyánk, köszönjük keresztyén barátainkat, akik utunkon együtt
járnak velünk, imádkoznak értünk, és az igazságban vezetnek, hogy
Krisztushoz hasonlóvá váljunk. Ámen.

Hogyan használja Isten keresztyén barátaimat a "csiszolásomra"?
Paula Geister (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK A HITÜNKET TÁMOGATÓ EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról