Csendes Percek április 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 20., Szo, 05:37:01 CEST


           2013. április 20. szombat            

1Kor 15,1-8.20.

1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem
nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa
üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy én hirdettem is nektek, hacsak
nem elhamarkodottan lettetek hívőkké. 3 Mert én elsősorban azt adtam át
nektek, amit én magam is kaptam; hogy tudniillik Krisztus meghalt a mi
bűneinkért az Írások szerint. 4 Eltemették, és - ugyancsak az Írások
szerint - feltámadt a harmadik napon, 5 és megjelent Kéfásnak, majd a
tizenkettőnek. 6 Azután megjelent több, mint ötszáz testvérnek
egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban
elhunytak. 7 Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. 8
Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.
20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak
zsengéje.

           VALÓBAN EGY SZÖRNYŰ ÉV?
            

Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül. (1Kor 15,20)

Bár egész életemben hívő ember voltam, amikor az orvosi vizsgálat
eredménye rákot mutatott ki, nem éreztem magam halhatatlan léleknek, és
nem sok bizodalmam volt arra, hogy fel fogok támadni az örök életre. De
amikor elgondolkodtam a húsvéti történéseken, rájöttem, hogy szilárdan
hiszek Jézus feltámadásában. És mivel ő feltámadt, jó okom van hinni,
hogy engem is megment a haláltól.
Elkezdtem rendszeresebben imádkozni. Talán a gyenge hitem miatt nem
imádkoztam a rákból való gyógyulásért, hanem naponta magasztaltam Istent
mindazért, amit adott nekem. Néha, amikor a kemoterápia végletesen
legyengített, imáim inkább csak összefüggéstelen nyögdécselésnek
hallatszottak. De kitartóan imádkoztam a Szentlélek segítségével (Róm
8,26).
Végig tűrtem a kezelések hosszú hónapjait, három nehéz műtétem is volt.
Mindeközben édesapám meghalt. Ennek a szörnyű időszaknak a végén a
feleségem azt mondta: "Biztosan ez volt életed legrosszabb éve!".
Egy percig gondolkodtam, és rájöttem, hogy a nehéz napokon végig
vigasztalt a Krisztus jelenlétének bizonyossága. "Tudod, lehet, hogy
mégis ez volt a legjobb évem" - válaszoltam. Ha tudjuk, hogy Krisztus
velünk van, ez átformál minket, és mássá teszi küzdelmeinket.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy jelenléted valósága mindig
szívünkben éljen. Ámen.

Isten a nehéz szenvedéseink Ura, de ő a feltámadás Istene is.
Drew Sappington (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A RÁKBETEGEKÉRT ÉS CSALÁDJAIKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról