Csendes Percek április 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 17., Sze, 05:37:01 CEST


            2013. április 17. szerda            

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

             A HÁTSÓ ÜLÉSRŐL
              

Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban vagy,
akár úton jársz. (5Móz 6,6-7)

Nemrég Marius unokámmal utaztam az autómban, és közben nagyon
tépelődtem valamin. Általában gyermekeknek való zenét hallgatunk
ilyenkor, de most elfeledkeztem róla. Marius meg is szólalt a hátsó
ülésen: Nagypapa, hol marad a szokott zenénk?
Zenét hallgatva araszoltunk tovább, a gondolataim azonban újra
visszatértek a munkámhoz, és a rám váró lehetetlen határidőkhöz. Az
egyik megálláskor a fejem a karjaimon nyugtattam, mire Marius
megkérdezte: "Mi baj van, nagypapa?"
Látta, hogy valami nincs rendjén. Azt válaszoltam, hogy fáj a fejem.
Erre hallottam, amint így imádkozik: "Istenem, segíts, hogy nagypapa
jobban érezze magát. Ámen."
Kicsit tovább haladva, Marius a kedvenc bibliai történetét kérte:
"Meséld el Sámuel történetéből azt, amikor aludt!". Elmeséltem, de újra
hallani akarta, és ismét elmondtam.
Célállomásunkra érve rájöttem, hogy aznap az unokám volt a
tanítómester. Megértettem, miért mondta Jézus, hogy hitünk a
kisgyermekekre hasonlítson. Ha észrevesszük mások szükségét és
imádkozunk gondjaikért, ha szeretjük és idézzük a bibliai történeteket,
akkor helyesen élünk. Én túlbonyolítottam a hitéletet, ami Marius
számára egészen egyszerű volt.

Imádság: Drága Istenünk, taníts minket a kisgyermekek egyszerű
őszinteségével és bizalmával élni. Ámen.

Bárki lehet a tanítómesterünk, s ez által Isten eszköze.
Richard Lewis (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK A MUNKAHELYI GONDOKKAL KÜSZKÖDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról