Csendes Percek április 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 13., Szo, 05:37:02 CEST


           2013. április 13. szombat            

Zsolt 32,1-7.

1 Dávid tanítókölteménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott,
vétke eltöröltetett.
2 Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs
lelkében álnokság.
3 Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett.
4 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári
hőségben. (Szela.)
5 Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam,
hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit
vétettem. (Szela.)
6 Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek
áradnak is, nem érik el őt.
7 Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás
örömével. (Szela.)

               APRÓSÁGOK
               

Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg
bennem! (Zsolt 51,12)

Amikor a nagynénémnek megromlott egészségi állapota miatt el kellett
költöznie, meghirdettük a házát. Az ingatlanos olyan dolgokat látott
meg, amiket én sosem vettem észre: apró foltokat a szőnyegen, csöpögő
csapot, penészfoltokat, lötyögő fogantyút a szekrényen és a falról
lepattogzott festéket. Ezek apróságnak tűnnek - mondta - de nagyon sokat
számítanak a vevőnek. Kérem, a meghirdetés előtt végezzék el a
javításokat.
Miközben a javítgatásokkal foglalkoztam, Isten az én életem
"apróságait" is megláttatta velem: az ártatlan kis pletykákat, az apró
sérelmeket, amiket magamban hordoztam, azt, ahogyan néha a magam javára
kissé elferdítettem az igazságot, a büszkeségemet, az önigazultságomat,
és a mások megítélését. Azon tűnődtem, vajon tényleg bűnök-e ezek.
Tudtam a választ: igen. Bűnt követtem el, és az emberi esendőségre
hivatkoztam. De ezek akkor is bűnök voltak, melyek eltakarták Isten
kegyelmét az életemben.
Isten megbocsátott, és segített, hogy őszintén megvalljam bűneimet.
Szeretete és kegyelme vezetett, hogy tudjak segíteni a nagynénémnek, és
elindított a lelki növekedés útján, ami megerősítette a hitemet, és
örömtelibbé tette a kapcsolataimat.

Imádság: Atyánk, kérünk, bocsáss meg, amikor megvizsgáljuk a
lelkiismeretünket, és megvalljuk neked bűneinket. Köszönjük a te
megváltó kegyelmedet. Ámen.

Isten kegyelme érvényes a meg nem vallott bűneinkre is.
Bettie O. Higgins (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET ELTITKOLT BŰNÖK TERHELNEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról