Csendes Percek április 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 11., Cs, 05:37:02 CEST


           2013. április 11. csütörtök           

Mt 25,31-40.

31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az
angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32 Összegyűjtenek eléje
minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor
elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb keze felől, a
kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így szól a király a
jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ
kezdete óta számotokra elkészített országot. 35 Mert éheztem, és ennem
adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok,
36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor így válaszolnak neki az
igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy
szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38 Mikor láttunk jövevénynek, hogy
befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? 39 Mikor
láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? 40 A király
így felel majd nekik: Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket
akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg."

         KI MONDTA, HOGY "VÁLTOZTASD MEG"?
         

Mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok,
börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. (Mt 25,36)

Minden héten önkéntesként dolgozom egy fiatalkorúak számára létesített
fogdában. Azért csatlakoztam a szolgálathoz, hogy megváltoztassam ezeket
a fiatalokat, és a számukra szükséges eszközt a kezükbe adjam, hogy
helyt álljanak a mai világban.
Munkám elején az egyik korábbi bentlakót újra letartóztatták, ami
sajnos meglehetősen gyakran előfordul. Láttam, hogy kitűzött célomat nem
lesz könnyű elérni. A fiataloknak az életről pozitívan beszélünk, és a
Szentírás azon fejezeteit ismertetjük meg, melyek útmutatást nyújtanak a
szabadulásukkor.
De hogy változtatnánk meg őket? Ahelyett, hogy elbátortalanodtam, újra
elolvastam azokat a verseket, amelyek arra ösztönöztek, hogy
bekapcsolódjak ebbe a szolgálatba (Mt 25,36). Jézus soha nem mondta,
hogy bárkit is megváltoztassunk. Találkozzunk egy idegennel, egy
fogollyal vagy egy beteggel. Látogassuk őket. Töltsünk időt velük.
Bíznom kell Istenben, hogy rajtunk keresztül eléri majd ezeket a
fiatalokat.
Nem akarok elcsüggedni, amikor tudomásomra jut, hogy egy korábbi
bentlakó újra bajba került. Következő héten ismét elmegyek a fogdába,
hogy feltétel nélküli szeretet adhassak.

Imádság: Urunk, segíts, hogy ne akarjunk megváltoztatni másokat!
Mutassuk meg inkább szeretetedet! Ámen.

Inkább szeretni akarjunk másokat, mint megváltoztatni.
Douglas P. Caldwell (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A FIATALKORÚ FOGVATARTOTTAKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról