Csendes Percek április 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 8., H, 05:37:02 CEST


            2013. április 8. hétfő            

Mt 13,1-8.18-23.

1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy
sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az
egész sokaság pedig a parton állt. 3 Aztán sok mindenre tanította őket
példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni, 4 és vetés közben néhány
mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 5 Mások
sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak,
mert nem voltak mélyen a földben; 6 de amikor a nap felkelt,
megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7 Mások
tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 8
A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit, a
másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit.
18 "Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! 19 Amikor valaki
hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és
elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre
hullott a mag. 20 Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az
igét, és azonnal örömmel fogadja, 21 de nem gyökerezik meg benne, ezért
csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt,
azonnal eltántorodik. 22 Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az
igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és
nem hoz termést. 23 Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az
igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a harmadik
harmincannyit."

              SZABADON ADJ
              

Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. (1Kor 3,6)

Pahliwe egy fiatal xhosa származású nő, aki ismeri a Bibliát és Jézus
Krisztus elkötelezett gyermeke. Dél-Afrika Nyugati-fok tartományában egy
hajléktalan szállón él, de minden vágya, hogy munkát találjon, és
ellássa magát, illetve otthon teremtsen magának. A Csendes Percek
kiadvány kapcsán találkoztam vele.
Pahliwe és társai a szállón hónapok óta használják a Csendes Perceket
napi áhítatukban. A minap Fokvárosba vonatozott, és az áhítatos füzettel
az ölében elszundikált. Amikor a kis könyv a földre esett, a mellette
ülő férfi felvette, és olvasgatni kezdte. Amikor Pahliwe felébredt, a
férfi megkérdezte, hogy az övé-e a kis könyv. Az enyém volt eddig, de
most már a magáé - válaszolta. Az idegen nagyon örült neki, és azt
mondta, hazafelé Zimbabwébe az úton jó, hogy nála lesz ez a könyv.
Amikor meghallottam ezt a történetet, elképzeltem, vajon hányféleképpen
használja Isten ezt a kis könyvet. Ezért megleptem Pahliwe-t még másik 5
példánnyal, hogy legyen neki egy, és szabadon osztogathassa a többit
másoknak.
Pahliwe története emlékeztet minket, hogy a mindennapi szokásos
dolgainkon keresztül Isten használ minket mások szolgálatára, még ha nem
is tudunk róla.

Imádság: Drága Istenünk, segíts látnunk, mit teszel, és vértezz fel
bennünket szolgálatod végzésére. Ámen.

Kinek van ma szüksége arra a bibliai üzenetre, ami engem is megtart
naponta?
John Frye (Nyugati-fok, Dél-Afrika)

IMÁDKOZZUNK A HAJLÉKTALANOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról