Csendes Percek április 5.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2013. Ápr. 5., P, 05:37:01 CEST


            2013. április 5. péntek            

Lk 24,13-31.

13 Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely
Jeruzsálemtől hatvan futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, 14 és
beszélgettek egymással mindarról, ami történt. 15 Miközben beszélgettek,
és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt
ment velük. 16 Látásukat azonban valami akadályozta és nem ismerték fel
őt. 17 Ő pedig így szólt hozzájuk: "Miről beszélgettek egymással
útközben?" Erre szomorúan megálltak. 18 Majd megszólalt az egyik, név
szerint Kleopás, és ezt mondta neki: "Te vagy az egyetlen idegen
Jeruzsálemben, aki nem tudod mi történt ott ezekben a napokban?" 19 "Mi
történt?" - kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki: "Az, ami a názáreti
Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az
egész nép előtt; 20 hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos
ítéletre, és hogyan feszítették meg. 21 Pedig mi abban reménykedtünk,
hogy ő fogja megváltani Izráelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek
történtek. 22 Ezenfelül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett
minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, 23 de nem találták
ott a testét; eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is
látták, akik azt hirdették, hogy ő él. 24 El is mentek néhányan a velünk
levők közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok
beszélték; őt azonban nem látták." 25 Akkor ő így szólt hozzájuk: "Ó, ti
balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit
megmondtak a próféták! 26 Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a
Krisztusnak, és így megdicsőülnie?" 27 És Mózestől meg valamennyi
prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az Írásokban róla
szólt. 28 Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban
úgy tett, mintha tovább akarna menni. 29 De azok unszolták és kérték:
"Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már!" Bement hát,
hogy velük maradjon. 30 És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a
kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. 31 Erre megnyílt a szemük,
és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.

           A FELSZÍNRE A MÉLYSÉGBŐL
           

Miközben beszélgettek, és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük
szegődött, és együtt ment velük. (Lk 24,15)

Egyszer egy bálna bukkant fel a mélyből, és a hajónk mellett úszva
figyelt bennünket. Hosszú percekig néztem hatalmas szemébe, és tudtam, ő
is lát engem. Azután a bálna elmerült a mélységben, hogy máshol és
máskor törjön a felszínre.
Hasonlóan Isten is a lét különböző mélységeiben rejtőzik, és időnként
feltűnik az élet felszínén. A feltámadt Krisztus mutatja az örök
igazságot, hogy az élet győzött a halál felett, és a lét sokkal több,
mint amit a szemünk lát. A feltámadás azt jelenti, hogy Jézus Krisztus
folyamatosan munkálkodik bennünk, és alkalmanként összetéveszthetetlen
módokon, váratlanul megnyilvánul. Ekkor tudjuk, hogy Isten lát minket,
érezhetjük a kapcsolatot vele. Krisztus ezután visszatér a mélybe
munkálkodni, azt a biztos tudatot hátra hagyva, hogy létezik.
Nem tudjuk, mikor fogja Jézus felfedni magát, és azt sem, miket tesz,
amikor nem látjuk őt. De azt igenis tudjuk, hogy a feltámadt Úr jelen
van az életünkben, akár a felszínen, akár a mélyben lent, és
folyamatosan formál minket. Becsüljük meg azokat a perceket, amikor a
feltámadást nemcsak hitelvként fogadjuk el, hanem személyes élményként
éljük át; amikor Isten arcát megpillanthatjuk, és tudjuk, hogy nemcsak
lát minket az Úr, hanem szeret is bennünket.

Imádság: Kegyelmes Istenünk, nyisd meg szemünket és mélyítsd hitünket,
hogy érezzük jelenlétedet minden nap. Ámen.

Krisztus munkálkodik láthatóan és láthatatlanul egyaránt.
Jonathan Scott (Connecticut, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ISTENT KERESIK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról