Csendes Percek október 27.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Okt. 27., Szo, 05:37:01 CEST


           2012. október 27. szombat            

Jer 29,11-14.

11 Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -:
békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.
12 Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor
meghallgatlak benneteket. 13 Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes
szívvel folyamodtok hozzám. 14 Megtaláltok engem - így szól az ÚR -,
jóra fordítom sorsotokat, összegyűjtlek benneteket minden nép közül és
minden helyről, ahová szétszórtalak - így szól az ÚR -, és visszahozlak
erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek benneteket.

             AZ ARANY KIÁSÁSA
             

Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor
bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. (Jn 15,7)

Huszonöt évvel ezelőtt Istent kértem, adjon erőt és akarást, hogy
legyőzzem dohányzási szenvedélyemet. Öt éven keresztül próbálkoztam, és
ide-oda inogtam: abbahagytam, újra kezdtem, megint csökkentettem az
adagot. Minden alkalommal visszaestem oda, ahol elkezdtem. Végül
rájöttem, csak azt kértem Istentől, tegyen értem valamit, nem pedig azt,
hogy a vele való kapcsolatom mélyülhessen.
Ahhoz, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk, ismernünk kell őt
személyesen. Elkezdtem reggelente a Bibliát olvasni, mintha Isten
természetének arany darabkáit kutatnám. Ahogy Istent jobban megismertem,
célom már nem a saját akaratom megvalósítása, hanem Isten akaratának
keresése lett. Isten mindenekelőtt kapcsolatot akar velünk. Ha engedjük,
hogy Isten igéi bennünk maradjanak, úgy találjuk, hogy mi pedig Istenben
maradunk. És ez után kezdődnek a csodák.
Habár már 20 éve, hogy az utolsó cigarettát elszívtam, utam nem volt
próbáktól mentes. Mégis tudom, ha az Úrral szövetkezünk, megkapjuk a
szükséges erőt.

Imádság: Drága Istenünk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Segíts
mindig a te igédben maradnunk. Ámen.

Mit teszek az Istennel való kapcsolatom mélyüléséért?
Trudy K. Snyder (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZENVEDÉLYBETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról