Csendes Percek október 22.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Okt. 22., H, 05:37:01 CEST


            2012. október 22. hétfő            

2Pt 1,3-11.

3 Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és
a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével
és erejével hívott el minket. 4 Ezek által kaptuk meg azokat az
ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak: hogy általuk
isteni természet részeseivé legyetek és megmeneküljetek attól a
pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. 5 Éppen ezért minden
igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az
igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, 6 az ismeretben
önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban
kegyességet, 7 a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri
szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. 8 Mert ha ezek
megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus
ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. 9 Akiben pedig ezek
nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi
bűneiből megtisztult. 10 Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még
jobban megerősíteni elhívatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt
teszitek, nem fogtok megbotlani soha. 11 És így dicsőségesen fogtok
bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába.

              ÚJ SZOKÁSOK
               

Felsaruzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével.
(Ef 6,15)

A minap új cipőt vettem. Tapasztalatból tudom, hogy az első néhány
alkalom, mikor az ilyen új cipőt viselem, nagyon fájdalmas lehet. Nyom,
kicsit szűknek érzem, a lábujjaim égnek, vagy hólyag is keletkezhet. De,
mint mindig, most is tűrtem a fájdalmat, hisz a régi cipőm már elnyűtt
és használhatatlan volt. Arra vártam, hogy az új cipőm is olyan
kényelmessé váljon, mint a régi.
Ez a helyzet Jézus követésére emlékeztet. A szokásaimon, hozzáállásomon
néhanapján változtatni kell. Hasonlóan ahhoz, ahogy nem kellemes a régi
cipőt újra cserélni, a Krisztus indulatát, viselkedését tükröző folyamat
változásai sem könnyűek, vagy kellemesek. De tovább igyekszem mindaddig,
amíg az új szokások, melyeket Isten elvár tőlem, rögzülnek, és életem
kellemes, maradandó részévé válnak.

Imádság: Drága Istenünk, segíts nyitottnak lennünk a változásra,
miközben új életet teremtesz bennünk. "Atyánk, szenteltessék meg a te
neved. Jöjjön el a te országod. A mi mindennapi kenyerünket add meg
nekünk naponként. És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk
minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket a kísértésbe." Ámen. (Lk
11-2-4)

Ha minden napot Krisztussal járok, az új élet egyre inkább sajátommá
válik.
Julie White (Oregon, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK NINCS CIPŐJÜK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról