Csendes Percek október 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Okt. 11., Cs, 05:37:01 CEST


           2012. október 11. csütörtök           

Lk 14,7-14.

7 Azután egy példázatot mondott Jézus a meghívottaknak, amikor
észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket: 8 "Ha valaki meghív
lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert
is meghívott. 9 És ha odamegy hozzád, aki meghívott téged is meg őt is,
és így szól: Engedd át neki a helyet! - akkor szégyenszemre az utolsó
helyre fogsz kerülni. 10 Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó
helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád: Barátom,
ülj feljebb! - s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. 11
Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát,
felmagasztaltatik."
12 Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta: "Ha ebédet vagy
vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet,
rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is
meghívjanak téged. 13 Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket,
nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, 14 és boldog leszel, mert
nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az
igazak feltámadásakor."

            IGAZI VENDÉGSZERETET
            

Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat,
vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. (Lk
14,13-14)

Lelkipásztori munkám során gyakran látogattam meg idősek otthonában
lakó olyan embereket, akik a demencia különböző formáiban szenvedtek.
Tudtam, hogy egy órán belül, vagy már a távozásomkor sokan közülük
elfelejtik, ki vagyok, vagy hogy egyáltalán ott jártam. Arra gondoltam,
hacsak egy intézeti gondozó, vagy egy családtag meg nem lát, akkor
semmilyen érdem nem illet azért, amit tettem.
A fenti szakasz Lukács evangéliumából mást mond. Jézus arra
figyelmeztet bennünket, hogy az igazi vendégszeretet azt jelenti, semmit
sem várunk viszonzásul a tetteinkért. Az igazi vendégszeretet az Isten
iránt érzett szeretetből fakad, és abból a vágyból, hogy ezen a világon
Krisztust megéljük, nem pedig abból, hogy építsük, vagy védjük magunkat
és népszerűek legyünk.
Lehet, hogy néha azt éreztem, a demenciában szenvedőknél tett
látogatásaim elveszett pillanatok a szolgálatban; de valójában minden
bizonnyal éppen ezek az életem legtökéletesebb szolgálatai.

Imádság: Drága Istenünk, szabadíts meg bennünket önzőségünktől, és
segíts, hogy dicsőségedre szolgáljunk! Ámen.

Minden Krisztusért tett jó cselekedetünk örök értékű.
Anna Shirey (Missouri, USA)

IMÁDKOZZUNK A DEMENCIÁBAN SZENVEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról