Csendes Percek október 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Okt. 8., H, 05:37:01 CEST


            2012. október 8. hétfő            

Kol 3,12-17.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak. 16 A Krisztus beszéde lakjék bennetek
gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek
egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással
énekeljetek szívetekben az Istennek. 17 Amit pedig szóltok vagy
cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya
Istennek őáltala.

              AZ ÉLET RUHÁJA
              

És felöltöztétek az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan
megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. (Kol 3,10)

Amikor kicsi volt a lányom, én készítettem a ruháit. A legkedvesebb
részt az előkészület jelentette: kiválasztani a mintát, az anyagot és a
színt, végül a szabásmintát. Nagyon szerettem hazavinni a ruhaanyagot,
megmutatni a lányomnak, hogy láthassa, mi készül. A vásárlás és a
tervezés örömei után kezdődhetett az igazi munka. Az odaszánt idő és az
ügyesség egy darab anyagból valami olyat varázsolt, amit a lányom
szeretett viselni. De amíg be nem fejeztem a munkát, a ruha csak egy
szép szándék volt.
Sokban hasonlít ez arra, amit Isten szavaiból megtudunk. Olvashatjuk a
Szentírást, kiemelhetjük a kedvenc szakaszokat, jegyzetelhetünk a
Bibliánk margójára. Eljárhatunk bibliaórára, istentiszteletet
hallgathatunk rendszeresen, és megbeszélhetjük, amit olvastunk. De csak
az az igazi munka, ha meg is cselekedjük azt, amit olvastunk és
tanultunk az igéből.
Határozzuk el, hogy Isten útmutatásait a szívünkbe és elménkbe zárjuk -
és utána magunkra öltjük, amit megtanultunk az igéből. Csak akkor fog
megtestesülni bennünk Isten szava, és változást hozni az életünkbe.

Imádság: Drága Atyánk, erősítsd a szándékunkat, hogy igéd tanítása
szerint éljünk. Hadd legyünk cselekvői is igédnek, ne csak hallgatói.
Ámen. (Jak 1,22)

Ha igazán halljuk Isten igéjét, kezdődhet az igazi munka.
Pat Rowland (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK RUHAVARRÁSBÓL ÉLNEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról