Csendes Percek október 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Okt. 4., Cs, 05:37:01 CEST


           2012. október 4. csütörtök           

Fil 3,7-14.

7 Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért.
8 Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram
ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam, és
szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. 9 Hogy kitűnjék
rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a
Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, 10
hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben
való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, 11 hogy valamiképpen
eljussak a halottak közül való feltámadásra.
12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de
igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus
Jézus. 13 Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, 14 de
egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van,
annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának
a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

              SZÁZ SZÁZALÉK
              

Ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten
mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. (Fil 3,14)

Nem olyan régen egy fiatalasszony csatlakozott a gyülekezetünkhöz. Az
istentisztelet végén előrement, és lelkészünk megkérdezte tőle:
"Megígéred, hogy hűséges leszel egyházunkhoz, támogatni fogod imáiddal,
jelenléteddel, tehetségeddel, szolgálatoddal és bizonyságtételeddel?"
Felelete bátran és természetesen jött, "Igen, száz százalékban így
teszek." A gyülekezet felvidult a lelkes válasz hallatán.
Szava arra késztetett, hogy magamtól is megkérdezzem, vajon én is száz
százalékot adok? Krisztus eme új tanítványának elkötelezettsége arra
ösztökélt, hogy újra odaszánjam életemet Istennek. Most már sokkal
szabadabban és jókedvvel tudok adni, és minden napomat imával kezdem és
zárom. A gyülekezeti szolgálatból is jobban kiveszem a részem.
Ma már tagja vagyok a gyülekezet köszöntő bizottságának, és a vasárnapi
iskolában is tanítok. Minden nap végén felteszem a kérdést: "Ez a nap is
száz százalékban Krisztus szolgálatában telt, aki mindenét odaadta
értem?" Még nem mondhatom el, hogy már elértem, de nagyon-nagyon
igyekszem.

Imádság: Drága Istenünk, segíts úgy élnünk, hogy mások megláthassák
Lelked munkáját bennünk. Ámen.

Hogyan léphetek előrébb, hogy száz százalékban Krisztus tanítványa
legyek?
Marilyn Williams (Új-Mexikó, USA)

IMÁDKOZZUNK SZOLGÁLATKÉSZ GYÜLEKEZETI TAGOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról