Csendes Percek november 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 9., P, 05:37:01 CET


            2012. november 9. péntek            

Mt 9,35-38.

35 Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a
zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított
mindenféle betegséget és erőtlenséget. 36 Amikor látta a sokaságot,
megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok
pásztor nélkül. 37 Ekkor így szólt tanítványaihoz: "Az aratnivaló sok,
de a munkás kevés: 38 kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön
munkásokat az aratásába."

              GYÜMÖLCSTERMŐ
              

Emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek
az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök
életre. (Jn 4,35-36)

Hogyan termett ez a sok alma itt? - csodálkoztam, amikor először
tekintettem végig egy nagy gyümölcsöskerten. Az kétségtelen, hogy egy
almának van legalább tíz magja. Képzeljük csak el, hogy mindegyikből egy
almafa nő, ezek azután almát teremnek, amelyekből újabb almafák lesznek,
és így tovább. Elképesztő lehetne azon almafák és almák száma, amelyek
valójában egy almából származnának.
Vajon nem lehet-e a hívő embereket ebben a vonatkozásban az almához
hasonlítani? Amikor Isten Krisztus képmására megújít minket, elvárja,
hogy lelki gyümölcsöket teremjünk. A Szentlélek átformáló ereje által
egyre inkább szeretetteljesek, örömtelibbek, béketűrőbbek,
türelmesebbek, szívélyesebbek, jóságosabbak és hűségesebbek, szelídebbek
és önmegtartóztatóbbak leszünk. (Gal 5,22-23) Ezeket a gyümölcsöket
akarja Isten bennünk nevelni. És az embertársaink látni fogják bennünk a
gyümölcsöket. Talán e jó gyümölcsök Istenhez vonzhatják őket. Azután a
lelki gyümölcsünk magva elültetve növekedhet, és új hívők aratására
érhet majd be.

Imádság: Drága Istenünk, teremj bennünk tetszésed szerint való
gyümölcsöket. Ámen.

Isten azt akarja, hogy lelki gyümölcsöt teremjek.
Steve Wilson (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK A FRISSEN MEGTÉRT EMBEREKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról