Csendes Percek november 4.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 4., V, 05:37:01 CET


           2012. november 4. vasárnap           

Róm 12,1-21.

1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos
istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul,
amely tetszik az Istennek; 2 és ne igazodjatok e világhoz, hanem
változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az
Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.
3 A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek:
ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra
igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit
mértéke szerint. 4 Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden
tagnak ugyanaz a feladata, 5 úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban,
egyenként pedig egymásnak tagjai. 6 Mert a nekünk adatott kegyelem
szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha
prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, 7 ha
valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban
munkálkodjunk: a tanító a tanításban, 8 a buzdító a buzdításban, az
adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig
jókedvvel.
9 A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól,
ragaszkodjatok a jóhoz, 10 a testvérszeretetben legyetek egymás iránt
gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, 11 a
szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak
szolgáljatok. 12 A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek
kitartók, az imádkozásban állhatatosak. 13 A szentekkel vállaljatok
közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14 Áldjátok
azokat, akik üldöznek titeket; áldjátok és ne átkozzátok. 15 Örüljetek
az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. 16 Egymással egyetértésben legyetek,
ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne
legyetek bölcsek önmagatok szerint. 17 Ne fizessetek senkinek rosszal a
rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 18 Ha
lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel
békességben. 19 Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem
adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: "Enyém a bosszúállás,
én megfizetek" - így szól az Úr. 20 Sőt, "ha éhezik ellenséged, adj
ennie, ha szomjazik, adj innia; mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a
fejére." 21 Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a
jóval.

           PIHENJ MEG SZERETETEMBEN!
           

Inkább csitítottam, csendesítettem lelkemet, mint anya a gyermekét.
(Zsolt 131,2)

Robert Mulholland "Az ige által formálva" című könyvében a lelki
fejlődést a Krisztus képére való hasonulás folyamataként határozza meg,
ami mások érdekében történik. Mint segédlelkésznek a keresztyén
növekedés elősegítése a feladatom. Sokszor elgondolkozok azon, mi
valójában az én szerepem ebben a lelki folyamatban. Milyen erőkifejtést
igényel tőlem? Nem tudom elképzelni, hogy Isten formálni tudna az én
törekvésem és erős akarásom nélkül. De folyamatosan tanulom és
felismerem, hogy Istennek nincs szüksége, és nem is kívánja a
segítségemet. Amire ő vágyik: az én jelenlétem. Amit vár tőlem: önmagam
átadása az ő feltétel nélküli szeretetében megnyugodva.
Nemrég lettem friss nagyapa. Nagyon élvezem ezt az állapotot. Szívem
megtelik szeretettel, valahányszor csak ránézek kis unokámra, Jacksonra.
Neki semmit sem kell tennie, már a jelenléte ajándék. Ahogyan keresem a
helyem és részem a lelki formálódási folyamatban, lassan kezd világossá
válni, mit kíván tőlem Isten. Szinte hallom: "Elég mindössze annyi,
Steve, hogy velem légy. Hadd gyógyítsam meg fájdalmaidat és
csalódásaidat. Légy olyan, mint Jackson, aki örömmel pihen az édesanyja
karjaiban, és elhiszi, hogy minden szükséglete megelégíttetik. Nyugodj
meg a szeretetemben."

Imádság: Istenünk, segíts, hogy mindig bizodalmunk legyen benned, és
megnyugodva pihenjünk szeretetedben. Ámen.

Isten szeretetében megpihenve megújulunk és formálódunk.
Stephen C. Booth (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ UNOKÁK UTÁN VÁGYAKOZÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról