Csendes Percek november 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Nov. 2., P, 05:37:02 CET


            2012. november 2. péntek            

Róm 5,6-11.

6 Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus
értünk, istentelenekért. 7 Hiszen még az igazért is aligha halna meg
valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8 Isten azonban
abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk. 9 Ha tehát már most megigazított minket
az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10 Mert
ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten
önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább
üdvözíteni fog élete által. 11 Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a
megbékélés ajándékában.

               ÉRTÉKES
                

Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor
meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. (Róm 5,8)

A múltkor, amikor az udvarunkat sepertem, egy pénzérmét találtam.
Felvettem a földről, és láttam, hogy igen koszos. Arra gondoltam, nem
érdemes megtisztogatni, és eldobtam. Rögtön eszembe jutott, hogy
jóllehet a pénzérme igencsak szennyes, mégis ugyanolyan értékű, minta a
többi.
Így van ez velem is - gondoltam -, Jézus Krisztus eltörölte, lemosta
bűneimet, és ezáltal értékes gyermeke maradhatok a Teremtőnek. Szomorúan
gondoltam azokra az emberekre, akiknek életkörülményük vagy életmódjuk
miatt nem látjuk igazi értéküket. Ennek következtében azután nem is
nyújtunk nekik támogatást. Mi lett volna belőlünk, ha Isten is úgy
cselekedett volna velünk, ahogyan én tettem először a talált
pénzérmével? Hála legyen Istennek, hogy ő látja a mi értékes voltunkat,
és senkit sem vet el magától.

Imádság: Szerető Istenünk, köszönjük, hogy könyörültél rajtunk, és
elérhetővé tetted számunkra a kegyelmet. A Jézustól tanult imádsággal
kérünk: "Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy
a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek...
Ámen." (Mt 6,9-13)

Bűnös életünk ellenére most is olyan értékesek vagyunk, amilyennek
Isten teremtett.
Ramonita Rodriguez Sánchez (Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM ISMERIK AZ EVANGÉLIUMOT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról