Csendes Percek január 28.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 28., Szo, 05:37:01 CET


            2012. január 28. szombat            

Zsid 11,8-16.

8 Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy induljon
el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudva,
hova megy. 9 Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe,
és sátrakban lakott Izsákkal és Jákóbbal, ugyanannak az ígéretnek az
örököseivel. 10 Mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van,
amelynek tervezője és alkotója az Isten. 11 Hit által kapott erőt arra
is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy
hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. 12 Ezért attól az egytől,
méghozzá egy szinte már elhalttól származtak olyan sokan, mint az ég
csillagai és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan.
13 Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk
az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat és vallást tettek
arról, hogy idegenek és jövevények a földön. 14 Mert akik így beszélnek,
jelét adják annak, hogy hazát keresnek. 15 És ha arra a hazára gondoltak
volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. 16 Így
azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem
szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost
készített.

            KARÁCSONYI NOSZTALGIA
            

Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem
szégyelli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost
készített. (Zsid 11,16)

A karácsonyi szokások világszerte különbözőek. Gyermekkoromat
Ausztráliában töltöttem, ahol a ventillátor előtt ücsörögve hóról és
szánkóról énekeltünk. Sok ausztrál szeretné átélni a fehér karácsonyt.
Felnőttként Japán északi részén lettem misszionárius. Végre megélhettem
azokat a karácsonyi képeket, amelyekről gyerekként álmodoztam. Mégis,
hóban karácsonyozni nem olyan volt, mint elképzeltem. Már inkább
vágyakoztam a gyerekkoromból jól ismert meleg, nagy, családi karácsonyok
után.
Több bibliai szereplő életében is felfedezzük a honvágyat, és azt, hogy
idegennek és jövevénynek érzik magukat (Zsid 11,13). A saját honvágyam
arra ösztönzött, hogy Jézus földi életére, áldozatára gondoljak.
Mennyire vágyódhatott mindaz után, amit elhagyott!
Valahányszor távol vagyok földi hazámtól, Ausztráliától, megpróbálom a
honvágyamat átfordítani örök hazám utáni vágyódássá. Odafönn végre
elégedett leszek. Ha elérem örök hazámat, minden tökéletes lesz, és nem
lesz többé honvágyam.

Imádság: Drága Urunk, segíts, hogy csodálatos hazánkat lássuk lelki
szemeink előtt, amelyet készítesz az örökkévalóságban! Ámen.

Az otthon utáni vágy a menny előíze.
Wendy Marshall (Tokió, Japán)

IMÁDKOZZUNK AZ ÁZSIAI MISSZIONÁRIUSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról