Csendes Percek január 12.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 12., Cs, 05:37:01 CET


           2012. január 12. csütörtök           

5Móz 15,1-11.

1 Minden hetedik esztendő végén el kell engedni az adósságot. 2 Az
adósságelengedés módja pedig ez: egy hitelező se követelje
felebarátjától, testvérétől azt a kölcsönt, amit embertársának
kölcsönadott, mert adósságelengedést hirdettek az ÚRért. 3 Az idegentől
követelheted, de amivel testvéred tartozik neked, azt engedd el! 4 Ne
legyen köztetek szegény, hiszen gazdagon megáld téged az ÚR azon a
földön, amelyet az ÚR, a te Istened örökségül ad neked, hogy birtokba
vedd. 5 De csak akkor, ha engedelmesen hallgatsz Istenednek, az ÚRnak a
szavára, ha megtartasz és teljesítesz minden parancsot, amelyet én ma
parancsolok neked. 6 Bizony megáld téged Istened, az ÚR, ahogyan
megígérte neked. Te kölcsönadsz a többi népnek, de magad nem szorulsz
kölcsönre; uralkodsz a többi népen, de azok nem uralkodnak rajtad! 7 Ha
valaki elszegényedik testvéreid közül valamelyik lakóhelyeden, abban az
országban, amelyet Istened, az ÚR ad neked, ne légy kemény szívű és
szűkmarkú szegény testvéreddel szemben, 8 hanem légy hozzá bőkezű, és
adj neki szívesen kölcsönt, amennyire szüksége van, amiben szükséget
szenved. 9 Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat:
közeledik a hetedik esztendő, az adósságelengedés éve. Ne nézd rossz
szemmel szegény testvéredet, mert ha nem adsz neki, az ÚRhoz kiált
miattad, és vétek fog terhelni téged. 10 Adj neki szívesen, és ne essék
rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened, az ÚR
minden munkádat és minden szerzeményedet. 11 Mert a szegény nem fogy el
a földről, azért parancsolom neked, hogy légy bőkezű az országodban levő
nyomorult és szegény testvéredhez.

             IGAZI TARTOZÁSUNK
             

Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek;
mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. (Róm 13,8)

Az adósság kérdése a Bibliában is jelen van. Amíg Izráel Istentől várta
szükségletei kielégítését, nem volt szüksége kölcsönre más népektől.
Sőt, Isten azt mondta, azok fognak tőlük kérni.
Mégis, sok hívő roskadozik az adósság terhe alatt. Évekkel ezelőtt
többet költöttünk, mint amennyit megengedhettünk magunknak, és családunk
nem tudott eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. A hitelezőktől való
félelmemben nem mertem felvenni a telefont. Aztán a férjem elvesztette a
munkahelyét, s már a házunk rezsiköltségeit sem tudtuk fizetni. Az
Újszövetséget olvasva rájöttem, hogy Isten nem akarja, hogy így éljünk.
Imádkozni kezdtem. Semmi sem változott azonnal, kivéve a hozzáállásomat.
Azután, mikor már úgy tűnt, elveszítjük házunkat, el tudtuk adni, és a
férjem talált munkahelyet. Lassan kifizettük adósságainkat, és
visszanyertük az anyagi stabilitást.
Isten azt akarja, hogy egyetlen tartozásunk egymás felé a szeretet
legyen. Ha szükségben lévő emberrel találkozunk, és készek is lennénk
segíteni; ám adósságunk kifizetése minden fillérünket elviszi, nem lesz
miből adnunk. Ha másképp kezdünk bánni a pénzünkkel, az magával hozza a
nagylelkűség ajándékát, s így is megmutathatjuk másoknak Isten
szeretetét.

Imádság: Urunk, segíts bölcsen takarékoskodni és költeni, hogy
nagylelkűen adakozhassunk. Ámen.

A takarékosság és a szeretet szabaddá tesz a bőkezű életre.
Mary Baird (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ANYAGI GONDOKKAL KÜSZKÖDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról