Csendes Percek január 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 8., V, 05:37:01 CET


            2012. január 8. vasárnap            

2Krón 30,18-27.

18 Mert a nép jó része, sokan, akik Efraimból, Manasséból, Issakárból
és Zebulonból valók voltak, nem tisztították meg magukat, de az előírás
ellenére ettek a páskabárányból. Ezért Ezékiás így imádkozott értük: A
jóságos ÚR bocsássa meg ezt 19 mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az
ÚRistenhez, ősei Istenéhez folyamodjék, bár nem volt olyan tiszta,
ahogyan a szentélyhez illik! 20 És az ÚR meghallgatta Ezékiást, és
megkímélte a népet.
21 Azután megtartották a Jeruzsálemben tartózkodó izráeliek a
kovásztalan kenyerek ünnepét hét napon át nagy örömmel. A léviták és a
papok mindennap dicsérték az URat, erős hangú hangszereken játszva az ÚR
tiszteletére. 22 Ezékiás pedig szívhez szólóan beszélt mindazokkal a
lévitákkal, akik hozzáértően végezték feladatukat az ÚR tiszteletére.
Ünnepi lakomát tartottak hét napig, békeáldozatokat áldozva és dicsőítve
őseik Istenét, az URat. 23 Azután elhatározta az egész gyülekezet, hogy
tovább folytatják még hét napig; és így még hét napig folytatták az
örömünnepet. 24 Mert Ezékiás, Júda királya ezer bikát és hétezer juhot
ajánlott fel a gyülekezetnek. A vezető emberek is felajánlottak a
gyülekezetnek ezer bikát és tízezer juhot. A papok tömegesen szentelték
meg magukat. 25 Örvendezett tehát Júda egész gyülekezete, a papok és a
léviták, meg az egész gyülekezet, amely Izráelből érkezett, és az Izráel
országából érkező, meg a
Júdában lakó jövevények. 26 Nagy volt az öröm Jeruzsálemben, mert
Salamonnak, Dávid fiának, Izráel királyának az ideje óta nem történt
ehhez hasonló Jeruzsálemben. 27 Azután fölálltak a papok és a léviták,
és megáldották a népet. Szavuk meghallgatásra talált, mert imádságuk
eljutott a mennybe, az ÚR szent lakóhelyére.

              RENDSZABÁLYOK
              

A jóságos Úr bocsássa meg ezt mindenkinek, aki kész volt arra, hogy az
Úristenhez folyamodjék. (2Krón 30,18-19)

"De anya, Jézus nem törődik azzal, hogy mit veszek fel, csak azzal,
hogy a templomban vagyok!" - replikázott a lányom, miközben mérgesen
felrohant a lépcsőn.
Ragaszkodtam ahhoz, hogy cserélje át farmernadrágját egy ruhára,
mielőtt a templomba indulunk. Engem még úgy neveltek, hogy a farmer nem
megfelelő viselet a templomban, és a vasárnapi istentiszteleten meg kell
próbálnunk a legelegánsabban kinéznünk. A lányom megkérdőjelezte a
számomra fontos szabályt. Ragaszkodtam álláspontomhoz, mert szerintem
csak a szülői tekintély ellen lázadt. Átöltözött, és elmentünk a
templomba - a lányom az egész úton duzzogott.
Később a hét folyamán olvastam egy bibliai szakaszt, amely egészen más
megvilágításba helyezte nézeteltérésünket. A 2Krón 30,18-27-ben Ezékiás
örömmel fogadott mindenkit, akik készek voltak az Úrhoz folyamodni,
függetlenül attól, hogy betartották-e a hagyományos templomi
szabályokat. Az emberek áldásban részesültek, és az egész nép is. Isten
szólt hozzám, hogy kisebb hangsúlyt fektessek a külsőre, sokkal
fontosabb, hogy mi történik lányom szívében. Elhatároztam, hogy
félreteszem a vasárnapra felállított szabályaimat, és inkább bátorítom
lányomat a feltétel nélküli istentiszteletre.

Imádság: Drága Istenünk, segíts, hogy minden téged kereső embert
elfogadjunk, és bátorítsunk. Ámen.

Isten nem kényszerít ránk öltözködési rendszabályokat.
Vicki L Hines (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK A SERDÜLŐ GYEREKEK SZÜLEIÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról