Csendes Percek január 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 2., H, 05:37:01 CET


            2012. január 2. hétfő             

Mt 25,31-40.

Jézus mondja: 31 "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32 Összegyűjtenek
eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a
pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb keze
felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így szól a
király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek
a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35 Mert éheztem, és
ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és
befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor így
válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned
adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38 Mikor láttunk
jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy
felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony, mondom
néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg."

             AZ IGAZI AJÁNDÉK
             

Amikor megtettétek ezeket... velem tettétek meg. (Mt 25,40)

Meghatódva álltunk a karácsonyfa előtt, a szobában néhány gyertya
égett, édes fahéj és fenyőillat itatta át a levegőt. Nagy izgalommal
bontogatták a gyerekek csomagjaikat, melyekben ott lapultak a szerény
ajándékaik. Évek óta csak a legszükségesebbek, alsóneműk, zoknik.
Tudták, hogy nem áll módunkban nagy dolgokat venni és adni, de mégis
örültek, ahogy mi, szülők is a saját készítésű rajzaiknak, verseiknek.
Könnyes szemekkel hallgattuk, mikor felolvasták rímes soraikat. A szívük
legmélyéről feltörő őszinte, tiszta gondolatok, tele végtelen
szeretettel, többet érnek bárminél...
Lányomat a magyar tanárnője pár hónappal később benevezte egy
verspályázatra, amelyre a karácsonyra nekünk írt kis alkotását adta be.
Az eredményhirdetésre együtt mentünk, a család és a tanárnő. A zsúfolt
nézőtéren ülve élveztük a verses-zenés műsort és vártuk a zsűri
döntését. Ekkor elhangzott a lányunk neve és az a vers, amelyet
tulajdonképpen nem is erre a versenyre írt, hanem szüleinek. Ismét
gátakat akartak törni bennünk a könnyek, a vers másodszor is egy olyan
érzéssel ajándékozott meg, amit szavakkal kifejezni nem lehet.
Mi is valójában az ajándék? Egyeseknek a külső, a pénzen vett tárgyi
dolgok, másoknak a szívből fakadó, szeretettel átszőtt cselekedetek,
mozdulatok, szavak, Istenünknek is ez az utóbbi a kedvesebb...

Imádság: Istenünk, segíts továbbadni ajándékaidat! Ámen.

Hogyan tudnék ma ajándékot adni valakinek?
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK, HOGY TUDJUNK SZERETETBŐL AJÁNDÉKOZNI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról