Csendes Percek január 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Jan. 1., V, 05:37:02 CET


            2012. január 1. vasárnap            

Róm 8,14-17.

14 Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. 15 Mert nem a
szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét
kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!" 16 Maga a Lélek tesz
bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei
vagyunk. 17 Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és
örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt
meg is dicsőüljünk.

            KETTŐS ÖRÖKBEFOGADÁS
            

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a
fiúság Lelkét kaptátok. (Róm 8,15)

Édesanyám újra házasságot kötött, amikor hatéves voltam. Fiatal korom
ellenére is észrevettem, hogy a mostohaapám mennyire szeret engem. Az
egyik este, nem sokkal a konfirmációm után, együtt vacsoráztunk kedvenc
éttermünkben. Az étkezés után a mostohaapám, aki ekkor már hat éve volt
a nevelőapám, az asztalon átnyúlva megfogta a kezem, és kijelentette,
hogy szeretne a nevére venni engem. Örökbe akart fogadni. Egészen
beleremegtem az érzésbe. Feladni a régi vezetéknevemet, és felvenni egy
újat - az elfogódottság és szeretet egy új és váratlan megtapasztalása
volt ez számomra.
Valahányszor részt veszek az úrvacsorán, mindig eszembe jut ez az este
és ez a különleges vacsora. Az úrvacsora alkalmával a Mennyei Atyám is
megfogja a kezem, és emlékeztet, hogy egyedül a kegyelem által egy új
nevet kaptam: ezután már keresztyénnek neveznek. Nagy áldásban
részesültem, hiszen két atya is örökbe fogadott. Fia vagyok földi
apámnak, és Isten gyermeke is lettem.

Imádság: Szerető Istenünk, Szentlelked értékesebbé tesz minket.
Krisztusban új személyazonosságot adtál nekünk. Köszönjük szeretetedet.
Add, hogy újévi fogadalmunk téged áldjon és dicsőítsen. Ámen.

A mai napon tett fogadalmunk legyen méltó közös keresztyén
családunkhoz.
Will Clark (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK A VEGYES CSALÁDOKBAN ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról