Csendes Percek december 29.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 29., Szo, 05:37:01 CET


           2012. december 29. szombat           

Róm 8,22-30.

22 Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és
együtt vajúdik mind ez ideig. 23 De nem csak ez a világ, hanem még azok
is, akik a Lélek első zsengéjét kapták, mi magunk is sóhajtozunk
magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. 24 Mert üdvösségünk
reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is
reménység; hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25 Ha
pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor állhatatossággal várjuk. 26
Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. 27 Aki pedig a szíveket
vizsgálja, tudja, mi a Lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a
megszenteltekért. 28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik,
azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint
elhívott. 29 Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is
rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő legyen az
elsőszülött sok testvér között. 30 Akikről pedig ezt eleve elrendelte,
azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket
pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

             EGY IDEGEN IMÁJA
             

Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk
kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. (Róm 8,26)

Anya sokszor kérte tőlem a műtéte előtti napokon, hogy mondjak imát
érte. Csendesen imádkoztam érte, hogy Isten meggyógyítsa, de soha nem
tudtam hangosan imát mondani, úgy, ahogy ő azt szerette volna.
Elérkezett a műtét napja. Mikor egy kórházi dolgozó kitolta anya ágyát,
arra kérte a nőt, imádkozzon érte. A nővér megállt, becsukta az ajtót,
és elkezdett imádkozni anyáért. Imádsága dinamikus volt, és erőteljes.
Isten azt akarja, hogy imádkozzunk egymásért. Imáink lehetnek csendesek
vagy hangosak, szépen szólóak vagy egyszerűek. Szívünkből beszélünk
ilyenkor Istenhez, aki lelkünk legcsendesebb kéréseit is meghallgatja.

Imádság: Istenünk, sokszor nem találjuk a megfelelő szavakat, mikor
félelmekkel teli betegekért imádkozunk. Adj nekünk bátorságot és biztató
szavakat, hogy bizalommal imádkozhassunk azokért, akiknek szükségük van
gyógyító kegyelmedre. Ámen.

Ha másért imádkozunk, akkor szeretetet ajándékozunk.
Jennifer Woods (Arkansas, USA)

IMÁDKOZZUNK A SZÍVBETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról