Csendes Percek december 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 25., K, 05:37:01 CET


            2012. december 25. kedd            

Jn 1,35-41.

35 Másnap ismét ott állt János két tanítványával együtt, 36 és
rátekintve Jézusra, aki arra járt, így szólt: "Íme, az Isten Báránya!"
37 Meghallotta a két tanítvány, hogy ő ezt mondta, és követték Jézust.
38 Jézus megfordult, és amikor meglátta, hogy követik őt, megszólította
őket: "Mit kerestek?" Ők pedig ezt válaszolták: "Rabbi - ami azt
jelenti: Mester -, hol van a lakásod?" 39 Ő így szólt: "Jöjjetek, és
meglátjátok." Elmentek tehát, meglátták, hol lakik, és nála maradtak
azon a napon; körülbelül délután négy óra volt ekkor. 40 A kettő közül,
akik ezt hallották Jánostól és követték őt, András, Simon Péter testvére
volt az egyik. 41 Ő mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, ezt
mondta neki: "Megtaláltuk a Messiást" - (ami azt jelenti: Felkent).

             KARÁCSONY NAPJA
              

És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége,
és nagy félelem vett erőt rajtuk. ...Amikor meglátták (a kisdedet),
elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak. (Lk
2,9.17)

Ahogy feleségemmel négy éves kisfiúnkkal kézen fogva kiléptünk a
templom ajtaján, a másik irányból egy szakállas férfi közeledett felénk.
Ismertem látásból, de udvarias köszönésnél nem jutott tovább
kapcsolatunk.
A férfit látva, fiunk felkiáltott: "Nézd, apa, ott jön Jézus!" Kitört
belőlünk a nevetés. Nyilvánvaló, hogy a gyermek Jézus-képe a filmek és
gyermekbibliák ábrázolásából fakad, ahol Jézus mindig egy világos bőrű,
nagy szakállú férfi.
Erről eszembe jutottak a pásztorok, mennyire megijedhettek azon az
éjen, amikor Krisztus megszületett, és csodáltam fiam bátorságát és
izgatottságát, ahogy a "Jézussal" való találkozást fogadta.
A mostani karácsonyhoz közeledve, fiam felkiáltása arra indít, hogy
várjam Jézust. Ha rá koncentrálunk, és nem hagyjuk, hogy a számtalan
egyéb dolog elvonja figyelmünket, akkor képesek leszünk a születéséről
és megmentő kegyelméről szóló hírt megosztani másokkal.

Imádság: Istenünk, ahogy Fiad születésére emlékezünk, adj gyermeki
csodálatot és lelkesedést a reménység üzenetének terjesztéséhez. Ámen.

Hogyan várom Jézust ezen a karácsonyon?
Philip Polo (Nairobi, Kenya)

IMÁDKOZZUNK A KARÁCSONYI ISTENTISZTELETEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról