Csendes Percek december 20.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 20., Cs, 05:37:01 CET


           2012. december 20. csütörtök           

Mt 6,9-13.

9 "Ti tehát így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved,
10 jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is;
11 mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma,
12 és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétkezőknek;
13 és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert
tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen."

               SZENT NÉV
               

Figyelj beszédemre, Uram, vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos
kiáltozásomra, Istenem, királyom, mert hozzád imádkozom! (Zsolt 5,2-3)

Hatéves lányommal együtt mondtuk a Miatyánkot. Szavainak gondos
megformálása, és a komolysága megindított. Évek óta gyakran elmondom ezt
az imát, néha talán nem sok odafigyeléssel, azon az estén azonban
egészen új módon hatott rám.
Karácsony után át fogunk költözködni az ország másik végére. Azt hinné
az ember, hogy azon az estén a "Mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma" kérés jelentett sokat nekem. De amikor azt imádkoztuk:
"szenteltessék meg a te neved" (Mt 6,9), tudtam, hogy Isten úr akar
lenni életem minden területén, nem csak a munkámban, vagy az
otthonomban. Aggodalmaskodó természetem, a mindig mindent tökéletesen
tenni akaró igyekezetem, a költözésre irányuló terveink, gyermeknevelési
módszereink, barátságaim, a szükségben lévőkről való gondoskodásaim, -
ezek mind az Isten fennhatósága alá tartoznak.
A Miatyánk közben tudatosult bennem, hogy tűnjék bár életünk vagy
körülményeink akármilyen hajszoltnak és rendezetlennek, Istenre
hagyatkozhatunk mindenben, örömünkben és bánatunkban is. Amikor
elköltözünk régi otthonunkból, különösen vigasztaló gondolat az Istentől
való függés lehetősége.

Imádság: Köszönjük, Urunk, fel nem fogható szeretetedet. Bárcsak
megszentelnénk nevedet minden tettünkben. Ámen.

Bármilyen nehezek is terheink, Isten karja elég erős, hogy hordozza
azokat.
Katherina Reay (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ ÚJ OTTHONBA KÖLTÖZŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról