Csendes Percek december 17.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 17., H, 05:37:02 CET


            2012. december 17. hétfő            

Róm 8,35-39.

35 Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy
szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy
veszedelem, vagy fegyver? 36 Hiszen meg van írva: "Teérted gyilkolnak
minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat." 37 De
mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38 Mert
meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem
fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39 sem
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el
minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi
Urunkban.

            KRISZTUSBA KAPASZKODVA
            

Meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelenvalók, sem
eljövendők, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az
Isten szeretetétől. (Róm 8,38-39)

Nem egy templomba-járó otthonban nőttem fel. A Krisztussal való
közösségem 1972-ben kezdődött, amikor néhányan a "Jézus-rajongó"
főiskolai társaim közül gyengéden győzködni kezdtek, hogy Krisztusnak
kellene elfoglalnia a központi helyet életemben. Néha még mindig nehéz
ezt megélnem. Ami megtart, az a Krisztushoz való ragaszkodás a Csendes
Percek és más erőforrások segítségével. Arra a meggyőződésre jutottam
olvasása által, hogy a Krisztushoz való ragaszkodás megteremti a
szolgálat lehetőségét, és a vele való közösség érzését adja.
Számomra az egyik ilyen lehetőség az 1980-as években jött el, amikor
utolsó búcsúlátogatáson voltam édesapámnál, aki a Lou-Gehrig kór miatt a
halálán volt. Isten békességét szerettem volna felkínálni neki a Róm
8,35-39 igeszakasszal. Egy hónapon belül eltávozott, de halála előtt az
édesanyám írt egy levelet, amely békességet hozott az én szívembe is.
Azt írta, hogy apát megvigasztalták, és erőt adtak neki azok a szavak,
melyeket akkor olvastam. Annak is örült, hogy én is megismertem
Krisztust. Ez azonban nem magamtól volt: hanem egy felismerés és
vágyakozás, hogy Krisztusba kapaszkodjam, amit mások szerető törődése
plántált belém.

Imádság: Atyánk, mutasd meg, hogyan vihetnénk megbékélést mások
életébe, és nyerhetnénk békét magunk is. Ámen.

A Krisztushoz ragaszkodás megerősít szeretetének átadásában.
Mike Halpin (Texas, USA)

IMÁDKOZZUNK A VÉGSŐ STÁDIUMBAN LÉVŐ BETEGEKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról