Csendes Percek december 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 16., V, 05:37:01 CET


           2012. december 16. vasárnap           

1Móz 18,1-14.

1 Azután megjelent Ábrahámnak az ÚR Mamré tölgyesében, amikor a nappali
hőség elől a sátor bejáratába húzódott. 2 Fölemelte tekintetét, és
látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, eléjük futott a
sátor bejáratától, földre borult, 3 és így szólt: Uram, ha megnyertem
jóindulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat! 4 Mindjárt hozatok egy
kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a fa alá! 5 Én meg
hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha
szolgátok mellett mentek el! Ők azt felelték: Tedd azt, amit mondtál! 6
Ábrahám besietett Sárához a sátorba, és azt mondta: Siess, dagassz meg
három mérték finomlisztet, és süss lángost! 7 Kiszaladt Ábrahám a
csordához is, fogott egy szép szopós borjút, és odaadta a legényének, az
pedig gyorsan elkészítette. 8 Azután vett vajat, tejet, meg vette a
borjút, amelyet elkészíttetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt
mellettük a fa alatt, amíg ettek. 9 Azután ezt kérdezték tőle: Hol van
Sára, a feleséged? Ő így felelt: Itt a sátorban. 10 Egyikük azt mondta:
Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek,
Sárának fia lesz! Sára meg ott hallgatódzott a háta mögött a sátor
bejáratánál. 11 Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál
már megszűnt a női életfolyamat. 12 Sára nevetett magában, és azt
gondolta: Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem? Meg az uram is
öreg! 13 De az ÚR megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára, és miért
mondta: Ugyan, hogy szülhetnék öreg létemre? 14 Van-e valami lehetetlen
az ÚR számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia lesz
Sárának.

            ADVENT 3. VASÁRNAPJA
            

De az Úr megkérdezte Ábrahámot: Miért nevetett Sára...? Van-e valami
lehetetlen az Úr számára? (1Móz 18,13-14)

Az ajándékozás a karácsony fontos része. Az ajándékok különböző
formában érkeznek: szépen díszített csomagban, kedves szavakban vagy jó
cselekedetekben. Az ajándék az ajándékozó szeretetét és nagyrabecsülését
fejezi ki a megajándékozott felé. Az ajándékok persze csodálkozást is
okozhatnak.
Sárát annyira meglepte a kapott ajándék, hogy hitetlenkedve csak
nevetett rajta. Isten azzal a jó hírrel ajándékozta meg, hogy édesanya
lesz. Ezzel Sára férjének, Ábrahámnak a leszármazottaira vonatkozó
ígéretét váltotta be. Sok-sok generációval később Ábrahám utódainak egy
Mária nevű fiatal nőn keresztül érkezett az ajándék, Isten Fia, Jézus
Krisztus. Csakúgy, mint Sára, Mária is meglepődött az Istentől érkezett
híren, de míg Sára nevetett, Mária elgondolkodott a hallottakon (Lk
1,26-29). Máriát Isten azzal ajándékozta meg, hogy anyja lehetett Isten
örökkévaló ajándékának.
Karácsonykor Isten ajándékára, Immánuelre emlékezünk, ami azt jelenti
"velünk az Isten". Jézus Isten örökkévaló szeretetére emlékeztet minket.
Ezt az ajándékot örömmel fogadjuk, tudva, hogy Isten szeretetébe
csomagolta, és kegyelmével kötötte át.

Imádság: Istenünk, micsoda öröm a te szeretetedben részesülni! Taníts,
hogy hálából másokkal is megosszuk ezt a szeretetet. Ámen.

Krisztus Isten legcsodálatosabb ajándéka a világnak.
Carlene Lenore Hodge (Tennessee, USA)

IMÁDKOZZUNK ISTEN AJÁNDÉKÁNAK ÖRÖMTELI FOGADÁSÁÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról