Csendes Percek december 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 9., V, 05:37:02 CET


           2012. december 9. vasárnap           

Lk 1,5-24.57-80.

5 Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint
Zakariás, az Abijá csoportjából; felesége pedig Áron leányai közül való
volt, és a neve Erzsébet. 6 Igazak voltak mindketten az Isten előtt, és
feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint. 7
Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten
előrehaladott korúak voltak. 8 Történt pedig egyszer, hogy amikor
csoportjának beosztása szerint papi szolgálatot végzett az Isten előtt,
9 a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki
arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa a füstölőáldozatot.
10 A nép egész sokasága pedig kint imádkozott a füstölőáldozat órájában.
11 Ekkor megjelent neki az ÚR angyala, és megállt a füstölőáldozati
oltár mellett jobb felől. 12 Zakariás amikor ezt meglátta, megrettent,
és félelem szállta meg. 13 De az angyal így szólt hozzá:
"Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged,
Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni.
14 Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő
születésének,
15 mert nagy lesz ő az Úr előtt; bort és részegítő italt nem iszik, és
már anyja méhétől fogva megtelik Szentlélekkel,
16 Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz,
17 és őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a
gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy
felkészült népet állítson az Úr elé."
18 Zakariás így szólt az angyalhoz: "Miből tudom meg ezt? Hiszen én már
öreg ember vagyok, feleségem is előrehaladott korú." 19 Az angyal pedig
így válaszolt: "Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok.
Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az
örömhírt. 20 De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be
fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig
nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek." 21 A nép várta
Zakariást, és csodálkozott, hogy késik a templomban. 22 Amikor mégis
kijött, nem tudott velük beszélni. Ebből rájöttek, hogy látomást látott
a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt. 23 Amikor
leteltek papi szolgálatának napjai, hazament. 24 E napok után fogant
felesége, Erzsébet, aztán elrejtőzött öt hónapra.
57 Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. 58
Meghallották a szomszédai és rokonai, hogy milyen nagy irgalmat
tanúsított iránta az Úr, és együtt örültek vele. 59 A nyolcadik napon
eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták
nevezni. 60 Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: "Nem, hanem János
legyen a neve." 61 Mire ezt mondták neki: "De hiszen senki sincs a te
rokonságodban, akit így hívnának." 62 Ekkor intettek az apjának, hogy
minek akarja neveztetni. 63 Ő táblát kért, és ezt írta rá: "János a
neve." Erre mindenki elcsodálkozott. 64 És egyszerre csak megnyílt
Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az
Istent. 65 Félelem szállta meg a körülöttük lakókat, és Júdea egész
hegyvidékén beszéltek minderről. 66 Akik meghallották, szívükbe vésték,
és így szóltak: "Vajon mi lesz ebből a gyermekből?" Az Úr keze pedig
valóban vele volt.
67 Apja, Zakariás, megtelt Szentlélekkel, és így prófétált:
68 "Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot
szerzett neki.
69 Erős üdvözítőt támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,
70 ahogyan kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva:
71 hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik
gyűlölnek minket;
72 hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent
szövetségéről,
73 arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és
megadja nekünk,
74 hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk
neki,
75 szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.
76 Te pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétája leszel, mert az Úr
előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait,
77 hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata
által,
78 Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő
fény a magasságból;
79 hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában
lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára."
80 A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában
élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izráelben.

           ADVENT MÁSODIK VASÁRNAPJA
           

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő
fény a magasságból; hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál
árnyékában lakoznak. (Lk 1,78-79)

A hálaadás napját abban a házban töltöttük, ahová majd feleségemmel
nyugdíjasként visszavonulunk. Nincs jobb itt, mint nézni a tó mögött
felkelő napot - pompázatos látvány. De könnyen elfeledkezem róla, mert
belemerülök az olvasásba, vagy nem ébredek időben. A nap felkel - tőlem
függetlenül. De eldönthetem, hogy felkelek-e, és részese leszek-e az
élménynek. A karácsonyi történet is ilyen egyszerű és bonyolult.
A karácsonyi örömhír megdöbbentő, hihetetlen és felfogásunkat
gyökeresen megváltoztató történet arról, hogy Isten miként jött el
hozzánk. Az emberek ezt nem tudnák kitalálni. Sosem jutottunk volna
arra, hogy olyan Istent keressünk, aki ilyet tenne. Nem találnánk
Istent, mint ahogyan a napot sem kelthetjük fel. Isten jön el, hogy
megtaláljon bennünket. Isten úgy jött el hozzánk, mint ahogyan a hajnal
töri meg világunk sötétségét, hogy lábunkat a békesség útjaira vezesse.
Jóllehet, lemaradhatunk a hajnalról, ha nem kelünk fel, hogy lássuk.
Krisztusban Isten jött el, hogy velünk legyen. Nem okozhatjuk, és nem
befolyásolhatjuk ezt. Az advent célja nem más, mint hogy felkészítsen
bennünket a hajnal érkezésére.

Imádság: Szent Isten, nagy várakozással tekintünk mindaz elé, amit adsz
nekünk Fiad, Jézus Krisztus által. Ámen.

Közeleg a karácsony! Ébren vagyunk?
Jim Harnish (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK TÚLSÁGOSAN ELFOGLALTAK AHHOZ, HOGY ISTENT
KERESSÉK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról