Csendes Percek december 1.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2012. Dec. 1., Szo, 05:37:01 CET


           2012. december 1. szombat            

Mk 14,32-42.

32 Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt
Jézus tanítványaihoz: "Üljetek le itt, amíg imádkozom." 33 Maga mellé
vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett,
34 majd így szólt hozzájuk: "Szomorú az én lelkem mindhalálig:
maradjatok itt, és virrasszatok." 35 Egy kissé tovább ment, a földre
borult és imádkozott, hogy ha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. 36
És így szólt: "Abbá, Atyám! Minden lehetséges neked: vedd el tőlem ezt a
poharat; mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te." 37
Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez: "Simon,
alszol? Nem voltál képes egyetlen órát virrasztani? 38 Virrasszatok és
imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek: a lélek ugyan kész, de a test
erőtlen." 39 Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. 40
Amikor visszatért, ismét alva találta őket, mert szemük elnehezült; és
nem tudták, mit feleljenek neki. 41 Harmadszor is visszatért, és így
szólt hozzájuk: "Aludjatok tovább és pihenjetek! Elég! Eljött az óra!
Íme, átadatik az Emberfia a bűnösök kezébe. 42 Ébredjetek, menjünk! Íme,
közel van, aki engem elárul."

              ABBA, ATYÁM
               

Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a
fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiálltjuk: "Abba, Atya!" Maga a Lélek
tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten
gyermekei vagyunk. (Róm 8,15-16)

Egy hang ébresztett fel mély álmomból: "Apa, gyere!" Felkeltem és
megnéztem, mit akar a kislányom. Egy pohár víz és néhány biztató szó
hamar megnyugtatta és elűzte félelmeit, és rögvest visszaaludt. Ébren
maradtam, megütötte fülemet az az egyszerű megszólítás, hogy "apa". Ez
egy olyan szó, amit kiérdemelni lehet, és nem pusztán információ
kérdése. Mindenki lehet édesapa, de igazi kötődést, nagyon sok időt és
energiát követel, hogy valakiből apa legyen. Egy kislány, aki apáért
kiált, tudja jól, hogy benne feltétlenül megbízhat, szereti őt és ő
válaszolni fog.
Jézus a keresztre feszítésekor édesatyjáért kiáltott. "Abba" arámul azt
jelenti "apa". Azt kérte, hogy múljék el tőle ez a pohár, a halál
pohara, de hozzátette: "Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom,
hanem amint te". (Mk 14,36)
Amikor Istennek odaszánjuk magunkat, az ő gyermekei leszünk. Ha elég
időt szánunk a vele való kapcsolatra, szükségünkben "Abba"-nak, apának
hívhatjuk őt, tudva jól, hogy szeretetével fog válaszolni kéréseinkre.

Imádság: Istenünk, köszönjük, hogy Édesatyánk vagy, akiben bízhatunk,
és szeretettel válaszolsz kéréseinkre. Ámen.

Mit jelent számunkra, amikor Istent megszólítjuk?
Matthew Reger (Ohio, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKNEK APAKÉPÜK NEM A SZERETETRŐL SZÓL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról