Csendes Percek november 26.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 26., Szo, 05:37:01 CET


           2011. november 26. szombat           

Jak 1,2-8.

2 Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe
estek, 3 tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. 4 Az
állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek
és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. 5 Ha pedig valakinek
nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és
szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. 6 De hittel kérje,
semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger
hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. 7 Ne gondolja tehát az
ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, 8 a kétlelkű és minden útján
állhatatlan ember.

              KÉPZELJÜK EL
              

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől,
aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.
(Jak 1,5)

Lakásomban gyakran botlok bele használt lepedőkbe, könyvekbe, rongyos
párnákba, takarókba, cipőkbe és játékokba.
"Mi a csoda ez?" - kérdezem ilyenkor.
"Óh, ez a mi házunk apu." - válaszolja az egyik lányom. "Hát nem
nagyszerű ház?"
Gyakran megszidom őket a nagy rendetlenség miatt, de egyik alkalommal
elgondolkoztam mielőtt válaszoltam volna. "Igen kicsim, ez egy
csodálatos ház." Abban a pillanatban ráébredtem, hogy képzeletük nem egy
zagyva összevisszaságot lát ezekben a holmikban, hanem egy kreatív
mesterművet.
Isten gyakran visz olyan helyzetekbe, amelyek első pillantásra
összevisszaságnak, kuszaságnak tűnnek. Sokan nem vesszük észre, Isten
milyen dicsőséges dolgokat végez, mert megszűntünk használni
képzeletünket. Mint Isten gyermekei, arra hívattunk, hogy "hitben
járjunk és nem látásban". Hogy azzá váljunk, amilyenné Isten látni akar
bennünket, el kell kezdenünk használni a képzeletünket. Az Istennel való
járás megkívánja tőlünk, hogy úgy tekintsünk a zavaros, érthetetlen
helyzetekre, mint egy mesterműre, amelyben Isten éppen munkálkodik.

Imádság: Mennyei Atyánk, segíts úgy tekintenünk élethelyzetekre,
ahogyan te látod őket. Ámen.

Milyen zavaros körülményekben láttam meg Isten munkáját?
Derrick Hammond (Észak-Karolina, USA)

IMÁDKOZZUNK A MEGÉRTÉST KERESŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról