Csendes Percek november 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 19., Szo, 05:37:01 CET


           2011. november 19. szombat           

Kol 3,12-15.

12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten választottai, szentek és
szeretettek - könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget,
türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha
valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott
nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek fölé pedig öltsétek fel a
szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. 15 És a Krisztus
békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy
testben. És legyetek háládatosak.

           VISSZAUTASÍTÁS - BEFOGADÁS
           

Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet
teremtenek. (Jak 3,18)

Mariát nagynénje és nagybátyja nevelte föl. Amikor összeházasodott az
egyetemen megismert ázsiai férfival, nagybátyja, Ned, megharagudott rá,
s érvényteleníttetni akarta házasságát. Maria kitartott, és Ned
megszakított vele minden kapcsolatot.
Mariának összetört a szíve, de szerette a férjét. Három gyerekük
született. Ned visszautasította Maria kapcsolatfelvételre irányuló
próbálkozásait. Évek múlva, a lánya esküvőjére szerette volna Nedet
meghívni. Mivel tanácstalan volt, felhívta Ned lelkipásztorát.
Beszélgettek a problémáról, és imádkoztak.
A lelkipásztor beszélt Neddel. Kiderült, hogy katonaként koreai
fogságban szenvedett. Ned és a lelkész együtt imádkoztak. Ned megbánta,
hogy Maria férjét elutasította. Amikor Maria és nagybátyja újra
találkoztak, minden keserűség eltűnt.
Maria lányának esküvőjére Ned gyülekezetében került sor, és nagynénje
esküvői ruháját viselte. Újra teljes volt a család. Engedve, hogy Isten
elvegye a keserűséget, Ned visszakapta unokahúgát, és egy új, szerető
családot. Közel került Maria férjéhez; és mire Ned meghalt, a
fiatalember, akit évekig elutasított, olyan lett számára, mint a saját
fia.

Imádság: Urunk, segíts, hogy megszabaduljunk a keserűségtől, nehogy
megfosszon bennünket a szeretettől. Ámen.

"Minden keserűség... legyen távol tőletek... bocsássatok meg egymásnak
(Ef 4,31-32).
Opal Shelton Colvin (Florida, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIKET AZ ELŐÍTÉLET ELVÁLASZT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról