Csendes Percek november 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 15., K, 05:37:02 CET


            2011. november 15. kedd            

1Jn 2,1-11.

1 Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig
vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 2
mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért; de nemcsak a mienkért, hanem
az egész világ bűnéért is. 3 És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha
megtartjuk az ő parancsolatait. 4 Aki azt mondja: ismerem őt, de nem
tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, 5
aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten
szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 6 Aki azt mondja, hogy
őbenne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
7 Szeretteim, nem új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi
parancsolatot, amely kezdettől fogva megvan nálatok: ez a régi
parancsolat az az ige, amelyet hallottatok. 8 Viszont új parancsolatot
írok nektek: azt, ami igaz őbenne és tibennetek, hogy múlik a sötétség,
és már fénylik az igazi világosság. 9 Aki azt mondja, hogy a
világosságban van, de gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben
van. 10 Aki szereti a testvérét, az a világosságban van, és nincs benne
semmi megbotránkoztató; 11 aki pedig gyűlöli a testvérét, az a
sötétségben van, és a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy, mert a
sötétség megvakította a szemét.

             AMIKOR GYŰLÖLÖK
              

Aki gyűlöli a testvérét, az a sötétségben jár, és nem tudja, hova megy,
mert a sötétség megvakította a szemét. (1Jn 2,11)

Miközben a gyermekkoromban ért bántalmazások miatt imádkoztam, mély
gyűlöletet éreztem azok iránt, akik bántottak engem. Azután bűntudatot
éreztem, amikor arra gondoltam, hogy keresztyénként nem lenne szabad
gyűlölnöm. Később az 1Jn 2,1-11-et olvasva, még inkább megerősödött
bennem az, hogy ha gyűlölök, a sötétben járok.
Idővel rájöttem egy különbségre. A gyűlölet érzése - hasonlóképp minden
más érzéshez - semleges. A bántalmazások emlékei miatt érzett kemény
gyűlölet is természetes. Amit az érzésekkel teszek, az számít. Szítom-e
magamban a gyűlöletet? Neheztelek-e valakire vagy megkeseredek? Teljes
szívemből olyan akartam lenni, mint Krisztus. Akkor rájöttem, hogy ha
nem kérem Isten segítségét, hogy segítsen megszabadulni a bántalmazásból
fakadó emlékektől, és megbocsátani azoknak, akik bántottak, a sötétben
járok.
Sokáig gyötrődtem a gyűlölet, a düh, és a megkeseredés érzésével,
mielőtt át tudtam adni azokat Istennek. Végül azonban rájöttem, hogy
mások gyűlölése egyedül engem sebez, nem őket. Amikor elengedtem ezeket
az érzéseket, Isten Lelke meggyógyított, és a gyűlölet helyére szeretet
adott.

Imádság: Atyánk, segíts feladni a gyűlöletet és a megkeseredést, és
megbocsátani azoknak, akik bántottak. Ámen.

Isten gyógyulást kínál a legmélyebb sebekre is.
anda Viola (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK GYERMEKKORUKBAN BÁNTALMAZÁST SZENVEDTEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról