Csendes Percek november 14.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 14., H, 05:37:01 CET


            2011. november 14. hétfő            

Ézs 35,1-10.

1 Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és
kivirágzik rajta a nárcisz.
2 Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon
pompájában, a Karmel és Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét,
Istenünk méltóságát.
3 Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!
4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön
Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít
benneteket!
5 Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei.
6 Szökellni fog a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve. Mert
víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában.
7 Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt
sakálok tanyáztak, nád és káka terem.
8 Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon
tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá.
9 Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá ragadozó vad, ilyen nem lesz
található, hanem a megváltottak járnak rajta.
10 Amikor visszatérnek, akiket az ÚR kiváltott, ujjongva vonulnak a
Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a
gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

              ESŐRE VÁRVA
               

Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik
rajta a nárcisz. (Ézs 35,1)

Ausztráliában idén különösen kegyetlen volt a szárazság. Szomorúsággal
tölt el a kiskertemben gondosan ápolt növényeim elszáradt látványa.
Vajon, mit érezhetnek a gazdák ebben a várakozásban. Amikor esni kezd,
azon kapom magam, hogy újra mosolygok. A kertemmel együtt éledek én is.
A Bibliában sok helyen találkozunk a szárazság és a megújulás képével.
Ézs 35-ben a fogságban lévők Sion hegyére való visszatéréséről
olvashatunk. Első olvasásra, ez a fejezet a szárazságra és az esőre
összpontosít, ám valójában a lélek megújulásáról szól. Ha Isten
cselekszik, az emberek újra életre kelnek. A sivatag virágzását látni
mindennél többet jelent, valójában lelki megtapasztalás. "Akkor
kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei." (Ézs 35,5) Új
szemekkel és új fülekkel másképp látjuk a világot.
Isten megváltó szeretete teszi ezt lehetővé. Még ha minden
összekuszálódik is körülöttünk, az új szemekkel és fülekkel pozitívan
fogjuk látni a dolgokat. Amikor megjön az eső, Isten szabadítása is
beteljesedik. A szárazság megtapasztalása utat nyit számunkra, hogy
Isten szeretetét és jelenlétét jobban tudjuk értékelni.

Imádság: Nyisd meg szemünket Urunk, hogy meglássunk téged az új
életben. Ámen.

Az esőre való várakozás lelki megújulást hozhat.
Bill Adams (Queensland, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK "SZÁRAZ" IDŐSZAKOT ÉLNEK ÁT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról