Csendes Percek november 9.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 9., Sze, 05:37:02 CET


            2011. november 9. szerda            

Lk 7,1-10.

1 Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára
mondott, bement Kapernaumba. 2 Egy századosnak volt egy szolgája, akit
nagyon kedvelt, s aki most beteg volt, és haldoklott. 3 Amint hallott
Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte: jöjjön el, és mentse
meg a szolgáját. 4 Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték: "Méltó
arra, hogy megtedd ezt neki, 5 mert szereti népünket, ő építtette a
zsinagógát is nekünk." 6 Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem
volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente
neki: "Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba
jöjj. 7 De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád,
hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. 8 Mert én is hatalom alá
rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok
ennek: Menj el, elmegy; és a másiknak: Jöjj ide, idejön; és ha azt
mondom a szolgámnak: Tedd meg ezt, megteszi." 9 Amikor Jézus ezt
meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt
követő sokasághoz: "Mondom nektek, Izráelben sem találtam ekkora hitet."
10 Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen
találták.

              HŰSÉGES IMA
               

Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. (Jak 5,16)

Teljes szívemből együtt éreztem a misszionárius feleségével, aki otthon
maradt, hogy a gondozásra szoruló gyermekét ápolja, amíg a férje távol
van. Meg kellene látogatnom! - gondoltam. De mikor? Már így is több
dolgom van, mint amit el tudnék intézni. Egy másik államban élő közeli
rokonom egy kórház hospice részlegén feküdt, és még látni akartam halála
előtt. Lehetetlennek tűnt mindkettőjüket meglátogatnom. Nem tudtam mást
tenni, csak imádkozni!
"Csak" imádkozni tudok? - gondolkoztam el azután. Komolyan veszem én az
imádságot? Nem éppen Isten az, aki az imádság által be tudja tölteni a
szükséget az én személyes jelenlétem és közreműködésem nélkül? Nem
csoda, hogy túlságosan megterhelt mások baja. Azt a felelősséget vettem
magamra, amely az Istené!
Kértem Isten segítségét, hogy bízzam imáim meghallgatásában, nem az én
cselekedeteim révén, hanem az ő munkája által. Az imádság valóban sokkal
hatalmasabb és fontosabb bárminél, amit én tehetek. Néha én is
személyesen része lehetek az imádságokra érkező válaszoknak, de az
imameghallgatás többnyire az én közreműködésem nélkül történik.
Imáinkra adott válaszként Isten közel van a magányos emberekhez és a
haldoklókhoz. Nagy ereje van imáinknak.

Imádság: Gondviselő Istenünk, tégy bennünket hűségessé az imádkozásban,
és segíts bíznunk a válaszodban. Ámen.

Ha nem lehetünk a szükségben lévőkkel, imádkozzunk értük.
Marion E. Gorman (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A MISSZIONÁRIUSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról