Csendes Percek november 6.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Nov. 6., V, 05:37:01 CET


           2011. november 6. vasárnap           

Lk 6,27-36.

Jézus mondja: 27 "Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom:
szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket; 28 áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért,
akik bántalmaznak titeket. 29 Aki arcul üt, annak tartsd oda a másik
arcodat is, és aki elveszi felsőruhádat, attól alsóruhádat se tagadd
meg. 30 Mindenkinek, aki kér tőled, adj, és attól, aki elveszi a tiedet,
ne követeld vissza. 31 És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek
bánjanak, ti is úgy bánjatok velük." 32 "Ha azokat szeretitek, akik
szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat,
akik őket szeretik. 33 És ha azokkal tesztek jót, akik veletek jót
tesznek, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is ugyanezt teszik. 34 És ha
azoknak adtok kölcsönt, akiktől remélitek, hogy visszakapjátok, mi a
jutalmatok? Bűnösök is adnak kölcsönt bűnösöknek, hogy visszakapják azt,
ami jár nekik. 35 Ti azonban szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót,
és adjatok kölcsön, semmit sem várva érte: nagy lesz akkor a jutalmatok,
és a Magasságos fiai lesztek, mert ő jóságos a hálátlanok és gonoszok
iránt. 36 Legyetek irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas."

             EGY MODERN CSODA
             

Isten megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a
békéltetés szolgálatát. (2Kor 5,18)

Pál apostol szavai arra a csodás békéltetésre emlékeztetnek, amely a
hutu és tuszi törzsek közötti népirtás után következett Ruandában. A
brutális öldöklésekben vétkesek bizonyára kemény ítéletet érdemelnének,
talán halált is, de a ruandai kormányzat a gyógyulás alternatíváját
kínálja. Aki nyilvánosan beismeri vétkét, bevallja részletesen a tettét,
és bocsánatot kér az áldozatok családjaitól, választhatja a mérsékelt
büntetést.
Csak elképzelni tudom, milyen lehet látni a családtagok arcán a
gyötrelmet, amint bevallom a megvetendő cselekményeket, és bocsánatukat
kérem. Még nehezebben tudom elképzelni, hogyan néznék arra az emberre,
aki gátlástalanul meggyilkolta szeretteimet, - hallgatva a szörnyű
részleteket - és azután én kérjem a bíróságot, bocsásson meg neki.
Mégis, sok esetben, Ruandában és más afrikai országban is a
bocsánatkérés és megbocsátás után igazi megbékélés következik.
Néhányan igyekeznek jóvátenni vétküket, csatlakoznak a szétdúlt
falvakat újjáépítő csapatokhoz, vagy anyagi támogatást nyújtanak az
özvegynek. Ezek csodálatos jelei Isten kegyelmének, és példái annak,
amit tőlünk kíván. A bűn lehet kicsi vagy nagy, általunk vagy ellenünkre
elkövetett, Krisztus azt kéri, béküljünk meg egymással.

Imádság: Urunk, segíts megbékülnünk mindazokkal, akiknek ártottunk,
vagy akik bántásunkra voltak. Ámen.

A békességre való törekvés talán nehéz, de ez az Isten útja.
Dolores Klinsky Walker (Washington, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK NEM AKARNAK MEGBOCSÁTANI!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról