Csendes Percek május 31.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 31., K, 03:41:01 CEST


             2011. május 31. kedd             

Mt 25,31-46.

Jézus mondja: "Amikor pedig az Emberfia eljön az ő dicsőségében, és
vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. 32
Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. 33 A juhokat jobb
keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja." 34 "Akkor így
szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 35
Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény
voltam, és befogadtatok, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg
voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 37
Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged éhezni,
hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? 38
Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek,
hogy felruháztunk volna? 39 Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy
elmentünk volna hozzád? 40 A király így felel majd nekik: Bizony,
mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb
atyámfiai közül, velem tettétek meg." 41 "Akkor szól a bal keze felől
állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak
elkészített örök tűzre. 42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem,
szomjaztam, és nem adtatok innom, 43 jövevény voltam, és nem fogadtatok
be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben
voltam, és nem látogattatok meg. 44 Akkor ezek is így válaszolnak neki:
Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy
mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? 45
Akkor így felel nekik: Bizony, mondom néktek, amikor nem tettétek meg
ezeket eggyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. 46 És ezek
elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre."

              NEM KÖTELEZŐ
              

Összegyűjtenek előtte minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól,
ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. (Mt 25,32)

Ma Jézus szavait olvasva tudhattuk meg, hogy azok a bárányok, akik
másokkal úgy törődnek, mintha Jézussal tennék. Ők fogják majd örökölni
Isten országát. A többiek pedig a kecskék. Ezzel a szakasszal volt egy
kis problémám, mivel az Ef 2,8-9-et is ismerem. "Kegyelemből van
üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem
cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." A két szakasz mintha
kizárná egymást. Az üdvösséghez egyszerűen Isten kegyelmét kell
elfogadnunk, vagy pedig jó cselekedeteket is fel kell mutatnunk, mint
ahogy Máté mondja?
Ezután hívő szívvel próbáltam gondolkodni. Ha elfogadjuk Isten áldását
és üdvösségét, és hívőkké válunk, szívünk szinte túlcsordul, és
jócselekedetekre ösztönöz, még ha ezek nem is "kötelezőek". Ezt látom
legtöbb hívő ismerősömön. Vágynak a jó cselekvésére, bár ez nem
feltétele a mennybejutásnak.
A keresztyén példák segítenek megérteni, hogy a jó cselekedetek nem
mentenek meg. Ehelyett, ezek a keresztyének természetes visszajelzései
Isten felé, hogy hálásak az áldásáért, az üdvösségért, és csodálják
Jézus Krisztust az ő áldozatáért.

Imádság: Kérünk Istenünk, keltsd fel bennünk is a vágyat arra, hogy
hálás szívvel, jó dolgokat hajtsunk végre! Ámen.

A jócselekedet a hálás szívből jön.
Kim Sheard (Virginia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK MEG AKARNAK FELELNI ISTENNEK!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról