Csendes Percek május 19.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 19., Cs, 03:41:01 CEST


           2011. május 19. csütörtök            

1Kor 1,22-31.

22 Miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet
keresnek, 23 mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak
ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, 24 de maguknak az
elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az
Isten bölcsessége. 25 Mert az Isten "bolondsága" bölcsebb az emberek
bölcsességénél, és az Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél.
26 Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim; nem sokan
vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy
előkelők. 27 Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében
bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az
Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az
erőseket: 28 és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében
nem előkelők, sőt lenézettek; és a semmiket, hogy semmikké tegye a
valamiket; 29 hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.
30 Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette
nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,
31 hogy amint meg van írva: "Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék."

            VADVIRÁGOK ÉS GAZOK
             

Sőt azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok,
hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten,
akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. (1Kor
1,27)

Feleségem szeret útmentén, és elhagyott földeken szedett vadvirágokból
és gyomokból csokrot kötni. Van ezekben a "mezei liliomokban" valami,
ami örömet ad, és szépséget teremt. Nem úgy, mint a kerti virágok,
melyek fárasztó munka eredményei. A vadvirágok kizárólag Isten
gondoskodásának köszönhetően élnek, szépek, illatosak, és bőségesen
teremnek.
Még az általunk gyomoknak nevezett vadvirágok is lehetnek szépek. Isten
úgy tűnik, szeret emberi "gyomokat" gyűjtögetni. Mindegyik
gyönyörűséges a maga módján, és csodálatos dolgokra képes, amikor
Istennek kedves csokorba összefogják. A Mt 1,1-16-ban található
nemzetségtáblázat szerint Jézus felmenői között is vannak, akiket sokan
"gyomoknak" tartanának: Ráháb, egy parázna, Ruth, egy idegen moábita,
és Dávid, egy házasságtörő. Úgy tűnik, Jézus is ilyeneket választott,
amikor tanítványait a halászok, pénzváltók és zélóták közül
összegyűjtötte. És ezeknek a "gyomoknak" az együttese vitte el a
kegyelem és a megváltás üzenetét az egész világra.

Imádság: Urunk, hálát adunk, hogy úgy használsz bennünket, ahogy
vagyunk. Segíts, hogy más hozzánk hasonlóan gyarló emberekkel
munkálkodhassunk országodért. Ámen.

Nem kell tökéletesnek lennünk, hogy Isten használni tudjon.
Jerry T. Lang (Michigan, USA)

IMÁDKOZZUNK LELKI NÖVEKEDÉSÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról