Csendes Percek május 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 15., V, 03:41:02 CEST


            2011. május 15. vasárnap            

Jn 13,1-20.

1 A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája,
amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jóllehet szerette övéit
e világban, szerette őket mindvégig. 2 És vacsora közben, amikor az
ördög már a szívébe sugallta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy
árulja el őt, 3 Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és
hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy: 4 felkelt a vacsorától,
letette felsőruháját, és egy kendőt véve, körülkötötte magát; 5 azután
vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és
törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. 6 Eközben Simon
Péterhez ért. Az így szólt hozzá: "Uram, te mosod meg az én lábamat?" 7
Jézus így válaszolt neki: "Amit én teszek, most még nem érted, de
később majd megérted." 8 Péter így szólt hozzá: "Az én lábamat nem
mosod meg soha." Jézus így válaszolt neki: "Ha nem moslak meg, semmi
közöd sincs hozzám." 9 Simon Péter erre ezt mondta neki: "Uram, ne csak
a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is!" 10 Jézus így szólt
hozzá: "Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát
mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem
mind." 11 Mert tudta, ki árulja el, azért mondta: "Nem vagytok
mindnyájan tiszták."
12 Miután megmosta a lábukat, és felvette a felsőruháját, ismét
letelepedett, és ezt mondta nekik: "Értitek, hogy mit tettem veletek?
13 Ti így hívtok engem: Mester, és Uram, és jól mondjátok, mert az
vagyok. 14 Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én, az Úr és a Mester,
nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. 15 Mert példát adtam nektek,
hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. 16 Bizony, bizony,
mondom néktek: a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem
nagyobb annál, aki elküldte. 17 Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek,
ha így cselekesztek. 18 Nem mindnyájatokról szólok: én tudom, kiket
választottam ki, de be kell teljesednie az Írásnak: Aki az én
kenyeremet eszi, az emelte fel ellenem a sarkát. 19 Már most, mielőtt
ez megtörténik, megmondom nektek, hogy amikor meglesz, higgyétek, hogy
én vagyok. 20 Bizony, bizony, mondom néktek: aki befogadja azt, akit
elküldök, engem fogad be; aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki
engem elküldött."

            VEGYÜK A TÖRÜLKÖZŐT!
            

Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. (Lk 22,27)

A dél-dakotai Sioux Falls Egyetem diákjai diplomájuk átvételekor kezet
fognak a dékánnal, majd egy különleges ajándékot kapnak. A kápolna
esperese minden végzősnek átad egy törülközőt, amely emlékezteti őket
arra, hogy mások szolgálatára lépnek ki a világba.
A szolgálatnak ez a képe az utolsó vacsora történetéből származik.
Jézus a keresztre feszítése előtti éjszakán találkozott tanítványaival
egy emeleti szobában megünnepelni a pászka ünnepét. Mielőtt ettek
volna, Jézus felállt az asztaltól, és megmosta tanítványai lábait.
Ezzel a példával tanította őket arra, hogy egymást szolgálják. Lukács
beszámolójában ezen az éjszakán a tanítványok azon vitatkoztak,
melyikük a legnagyobb. A lábmosás alázatos cselekedetén keresztül Jézus
arra készteti őket, hogy ne a hatalomra törekedjenek. Helyette a
szolgálat, az alázat és a sebezhetőség példáját állítja eléjük, hogy
céljuk mások szükségének betöltése legyen. "Olyan vagyok közöttetek,
mint aki szolgál" - mondja Jézus.
Ha valamit tenni szeretnénk Krisztusért ebben a világban, akkor
kövessük az ő példáját, amely a szolgáló küldetésről szól, és "vegyük
fel a törülközőt".

Imádság: Áldott Jézusunk, kérünk formálj szolgálóvá bennünket. Ámen.

Krisztus útja a szolgálat útja.
Ted De Hass (Iowa, USA)

IMÁDKOZZUNK A FRISS DIPLOMÁSOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról