Csendes Percek május 13.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 13., P, 03:41:01 CEST


            2011. május 13. péntek            

Gal 3,23-29.

23 Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva
az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. 24 Tehát a törvény nevelőnk volt
Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. 25 De miután eljött a hit,
többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. 26 Mert mindnyájan Isten fiai
vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. 27 Akik Krisztusba
keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. 28 Krisztusban
tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi,
sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 29 Ha
pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret
szerint örökösök.

             MINDNYÁJAN EGYEK
             

Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad,
nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus
Jézusban. (Gal 3,28)

Feleségemmel nemrégiben Új-Zélandon töltöttük a szabadságunkat, ahol
ezernyi bárányt és tehenet láttunk. Megragadta a figyelmemet, hogy a
kétféle állat közös legelőn volt. Ez eszembe juttatta a korai amerikai
telepeket, ahol a marhatartók és a pásztorok halomra ölték egymást és
egymás állatait, abból a tévképzetből kiindulva, hogy ugyanazon a
legelőn nem élhet kétféle állat.
Bár ezek a harcok már elmúltak, az emberi egymás mellett élés
problémáit még mindig nem oldottuk meg. Engedjük, hogy a politikai,
törzsi, vallási, faji és nemi különbségek és más tényezők elválasszanak
bennünket. Milyen szomorú, hogy nem tartjuk magunkat Pál galatákhoz írt
szavaihoz - hogy Isten senkit sem rendel a másik ember fölé! Istennek
egyedül az számít, hogy felöltöztük-e Krisztust.
Ha mindannyian teljes erőnkből Krisztus tanítását követnénk, a
különbözőségeinkből fakadó konfliktusaink eltűnnének. Már nagyon várom
azt az időt, amikor a bárány nemcsak a borjú mellé fog feküdni, de a
farkas és az oroszlán mellé is. (Ézs 11,6)

Imádság: Drága Istenünk, jöjjön el a te országod, hogy az emberek
harcait a béke és a megértés váltsa fel. Ámen.

Krisztussal lehetséges a béke.
Jeral Williams (Alabama, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYMÁSSAL KONFLIKTUSBAN ÉLŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról