Csendes Percek május 11.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 11., Sze, 03:41:05 CEST


            2011. május 11. szerda            

Mt 11,1-6.

1 Amikor Jézus bevégezte a tizenkét tanítvány útbaigazítását,
továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. 2
Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt
üzente neki tanítványaival: 3 "Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást
várjunk?" 4 Jézus így válaszolt nekik: "Menjetek, és mondjátok el
Jánosnak, amiket hallotok és láttok: 5 vakok látnak, és bénák járnak,
leprások tisztulnak meg, és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és
szegényeknek hirdettetik az evangélium, 6 és boldog, aki nem
botránkozik meg énbennem."

             TE VAGY AZ ÜZENET!
             

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt 5,16)

Mikor a családom arra a helyre költözött, ahol most élünk, egy kis
templomba kezdtünk járni. Feltűnt, hogy a jelenlévők mennyire csodálják
és tisztelik lelkészüket. Megkérdeztem egy szomszédot ennek okáról.
"Hát, tudod, az élete és a szavai összhangban vannak. A szeretetről
tanít, és éli is a szeretetet."
A Biblia Jézust állítja elénk példaként, akinek szavai és élete
összhangban vannak. Mikor Keresztelő János börtönben volt, néhány
barátját elküldte Jézushoz, hogy megkérdezze, tényleg "ő az eljövendő?"
Jézus így felelt: "Menjetek, és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok
és láttok: vakok látnak, és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, és
süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az
evangélium" (Mt 11,3-5).
Lehetséges, hogy sok ember csupán rajtunk keresztül kaphat hírt Isten
szeretetéről, kegyelméről, megbocsátásáról. Életünk hitre segít-e
másokat, és azt munkálja, hogy "dicsőítsék mennyei Atyánkat"?

Imádság: Mindenható Istenünk, segíts, hogy szavaink és tetteink
összhangban legyenek, s hogy minden, amit mondunk és teszünk, a te
dicsőségedet szolgálja. Ámen.

Ha hűen követjük Jézust, szavaink és tetteink összhangban lesznek.
Bob Waymire (Kalifornia, USA)

IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY ÉLETÜNK HITÜNKET TÜKRÖZZE!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról