Csendes Percek május 3.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 3., K, 03:41:01 CEST


             2011. május 3. kedd             

Mt 13,1-9.18-23.

1 Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján. 2 Nagy
sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült; az
egész sokaság pedig a parton állt. 3 Aztán sok mindenre tanította őket
példázatokkal: "Íme, kiment a magvető vetni, 4 és vetés közben néhány
mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. 5 Mások
sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak,
mert nem voltak mélyen a földben; 6 de amikor a nap felkelt,
megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. 7 Mások
tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. 8
A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott: az egyik százannyit,
a másik hatvanannyit, a harmadik harmincannyit. 9 Akinek van füle,
hallja!"
18 "Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát! 19 Amikor valaki
hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és
elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre
hullott a mag. 20 Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az
igét, és azonnal örömmel fogadja, 21 de nem gyökerezik meg benne, ezért
csak ideig való, s amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt,
azonnal eltántorodik. 22 Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az
igét, de e világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és
nem hoz termést. 23 Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti
az igét, és terem: az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, a
harmadik harmincannyit."

            LELKI GYOMIRTÓ SZEREK
            

Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a
kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével
és erejével hívott el minket. (2Pt 1,3)

Elfoglalt, szórakozott és feledékeny lettem, de az igazi probléma az
akaraterőm hiánya volt. A kertemet felverte a gaz, a díszcserjéim
kiszáradtak, a virágok kókadoztak. Amíg korábban büszke voltam a
kertemre, most szégyenkeztem miatta. A helyreállítása bizonyára sok
energiát és költséget igényel majd.
Ahogy elnéztem a kert állapotát, a helyzet lelki vonatkozása vált
világossá számomra. Jézus ugyanerre a dologra figyelmeztetett. A
magvető példázata nyilvánvalóvá teszi, mi történik a hitünkkel, ha nem
gondozzuk Isten szívünkbe plántált igéit. Az élet gondjai, a gazdagság
csalárdsága és az élvezetek csábítása együttesen elfojthatják a lelki
életet. Nem tudunk elmenekülni ezen "gyommagok" hatása alól.
Megakadályozhatjuk azonban, hogy gyökeret verjenek bennünk.
Urunk ellátott minket eszközökkel a Szentírásban, amellyel felvehetjük
a küzdelmet az erkölcsi és lelki "gyomokkal". A 2Pt 1,5-7 ajánlását
különösen kedvelem. Hit, kegyesség, állhatatosság, istenfélelem,
szeretet; ezek védik lelki egészségünket.

Imádság: Drága Urunk, köszönjük, hogy mindennel ellátsz, ami lelkünknek
fontos. Add, hogy hittel elfogadva használjuk a lelki erőforrásokat
életünkben. Ámen.

Isten segítségével lelkünk megtisztul, és egészségesen fejlődik.
Raymond N. Hawkins (Tasmánia, Ausztrália)

IMÁDKOZZUNK A KERTÉSZKEDŐKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról