Csendes Percek május 2.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Május. 2., H, 03:41:02 CEST


             2011. május 2. hétfő             

Jel 4,9-12.

9 És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adnak a
trónuson ülőnek, aki örökkön-örökké él, 10 leborul a huszonnégy vén a
trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön-örökké élőt; koronájukat is
leteszik a trónus elé, és ezt mondják: 11 "Méltó vagy, Urunk és
Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert
te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett"

               ÚTITÁRSAK
               

Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok
közöttük. (Mt 18,20)

Keresztyén családban nőttem fel, de a családunk igen ritkán járt
templomba. A főiskola elvégzése után hazatértem szülővárosomba, de a
barátaim nagy része ekkor már elköltözött. Magányosnak éreztem magam,
ezért kerestem egy gyülekezetet, hogy új emberekkel találkozzak. Itt
meghívtak egy bibliatanulmányozó csoportba is. Először vonakodtam,
mivel senkit sem ismertem közülük. Isten gyengéd ösztökélésének engedve
azonban elfogadtam a meghívást, és járni kezdtem a csoportba. Életet
megváltoztató élményekre tettem itt szert.
A bibliatanulmányozó csoportban megtanultam jobban törődni másokkal. A
csoport tagjai ugyanis támogatták egymást. Hordoztuk egymást az élet
nehézségeiben, és osztoztunk egymás örömeiben. Ez a kis közösség életem
mentőkötele volt, és éveken át támogatást nyújtott számomra.
Ennek az élményemnek köszönhetően felismertem, hogy Isten nem akarja,
hogy egyedül járjuk életutunkat. Szeretetet gyakorol felénk a hívő
barátainkon keresztül. Egymás mellé állít bennünket, hogy támaszt
jelentsünk a másik ember számára, tanítsuk egymást, és a legfontosabb:
szeressük egymást.

Imádság: Istenünk, köszönjük a hívők nagy családját, akik szeretnek, és
támaszt nyújtanak nekünk. Ámen.

Ki az az ember, akit Isten mellém állított?
Sheri Rea (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK A BIBLIATANULMÁNYOZÓ CSOPORTOKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról