Csendes Percek március 25.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 25., P, 03:41:03 CET


            2011. március 25. péntek            

Kol 3,11-15.

11 Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és
körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és
mindenekben Krisztus. 12 Öltsetek tehát magatokra - mint Isten
választottai, szentek és szeretettek - könyörületes szívet, jóságot,
alázatot, szelídséget, türelmet. 13 Viseljétek el egymást, és
bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen:
ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. 14 Mindezek
fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog
mindent. 15 És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen
erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

            NEM OLYAN KÜLÖNBÖZŐ
             

Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást
is. (Ef 4,4)

Nemrégiben megpróbáltam baráti és családi kapcsolataimon javítani.
Csaknem 10 éve fejeztem be a főiskolát, így gondoltam, jó volna
email-ben megkeresni egykori szobatársamat. Ő is keresztyén, és
Malajziában él.
Amikor válaszolt a levelemre, elámultam, mennyire hasonló helyzetben
vagyunk. Ő is férjhez ment, és igyekszik egyensúlyba hozni a hivatását
a családi életével. Az Internetet használja, hogy otthon végezhető
munkát találjon. Növekszik Krisztussal való kapcsolatában - alapvetően
az élet mindennapi kihívásain keresztül - épp, mint én.
20 kilométeres körzeten belül élek, dolgozom, vásárolok és járok
istentiszteletre. Hajlamos vagyok csak a saját világomra
összpontosítani, nem gondolva testvéreimre szerte a világon. De Isten
igéje arra ösztönöz, hogy tágítsam ki a látóhatáromat.
A Biblia emlékeztet minket, hogy mindannyian ugyanannak a testnek a
részei vagyunk, és Isten az Atyánk. Ha igyekszünk elhívásának
megfelelően élni, nem vagyunk egyedül. "A bizonyságtevők fellege" vesz
körül bennünket (Zsid 12,1). Egyek vagyunk a hitben előttünk járókkal,
és a velünk együtt úton levőkkel egyaránt - attól függetlenül, hol
élnek a világban.

Imádság: Istenünk, segíts emlékeznünk, hogy testvéreink élnek szerte a
világon. Jézus nevében kérünk. Ámen.

Hasonló kihívásokkal küzdünk, bármerre is élünk.
Lisa Earl (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ EGYKORI OSZTÁLYTÁRSAKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról