Csendes Percek március 15.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 15., K, 03:41:01 CET


            2011. március 15. kedd            

Ézs 40,26-31.

26 Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek: ki teremtette az ott
levőket? Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat.
Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni.
27 Miért mondod ezt, Jákób, miért beszélsz így, Izráel: Rejtve van
sorsom az ÚR előtt, nem kerül ügyem Isten elé.
28 Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az ÚR? Ő a
földkerekség teremtője, nem fárad el, és nem lankad el, értelme
kifürkészhetetlen.
29 Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi.
30 Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is
megbotlanak.
31 De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a
sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

             A VÁRAKOZÁS IDEJE
             

És az Istennek békessége uralkodjék a szívetekben. (Kol 3,15)

Feleségem gyakran emlékeztet arra, milyen rosszul tűröm a várakozást.
Sokszor rámutat, hogy sürgetésemmel bizonyos helyzeteket még nehezebbé
teszek, ahelyett, hogy először tisztáznám a tényeket, vagy
együttműködnék másokkal. Nem akarok ilyen lenni - s az első lépés
viselkedésem megváltoztatása érdekében a tudatosság. Az ilyen és ehhez
hasonló helyzetek felnyitják a szemünket, és segíthetnek ráébredni,
hogy hozzáállásunk, viselkedésünk mikor akadályozza az Istennel való
kapcsolatunkat, vagy okoz problémát másoknak.
Ha aggodalom, düh, türelmetlenség vagy félelem kerít hatalmába,
Krisztus olyan békességet ajánl nekünk, amely minden helyzetet képes
átformálni. Ha olyan helyzetbe kerülünk, mely nyugalmunkat fenyegeti,
rábízhatjuk magunkat az Istennel való kapcsolat erejére, imában őt
szólítva, s félelmeink helyett nyugalmát választva. Ha bajok érnek
minket, vagy türelmetlenek vagyunk, emlékezzünk Krisztus szavára (Ne
nyugtalankodjék a ti szívetek... Jn 14,1), és alkalmazzuk azt
életünkre, gyakoroljuk hitünkben.

Imádság: Békesség Istene, add, hogy mindig érezzük jelenlétedet, és
keressük békességedet. Ámen.

Ha tudjuk, minden Krisztus által történik (Kol 1,17), békességünk van.
Mark H. Anderson (Pennsylvania, USA)

IMÁDKOZZUNK AZ AGGODALMASKODÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról