Csendes Percek március 8.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Már. 8., K, 03:41:02 CET


            2011. március 8. kedd             

Fil 2,1-8.

1 Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó
figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és
könyörület, 2 akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt
akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra
törekedjetek. 3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból,
hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; 4 és senki se a
maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. 5 Az az indulat legyen
bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:
6 mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy
egyenlő Istennel,
7 hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez
hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult;
8 megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a
kereszthalálig.

             KRISZTUSÉRT ÉLNI
             

Ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették
nektek. Figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. (Zsid 13,7)

Egy közeli hozzátartozó halála kétségkívül az egyik legnehezebb
megtapasztalás az ember életében. Ilyenkor a fájdalom és az üresség
érzése szinte leírhatatlan. Ez a tapasztalás azonban nem csak arra
alkalom, hogy a szeretett hozzátartozónk életére emlékezzünk, hanem a
saját életünk számbavételére is.
Néhány hónappal ezelőtt a nagybátyám meghalt. A temetési
emlék-istentiszteleten az emberek történeteket meséltek róla, otthoni
életéről, munkájáról, fáradhatatlan szolgálatairól a gyülekezetben. A
nagybácsi példát adott, hogyan lehet Krisztust követve élni, és ma
láthatjuk a hátrahagyott örökségében munkája gyümölcseit.
Jézus Krisztus életében, halálában és feltámadásában nagy örökséget
hagyott számunkra. Jézus által az Isten szeretetét és megbocsátását
mondhatjuk el a világ számára. Az életünk visszatükrözheti Jézus
Krisztus életét, miközben beszélünk róla. Vajon milyen történeteket
fognak rólunk mesélni az emberek, amikor mi is eltávozunk e földi
életből? Hogyan fogja az örökségünk megdicsőíteni Krisztust?

Imádság: Urunk, segíts, hogy mindennap emlékezzünk nagy szeretetedre,
és hirdessük azt cselekedeteink által, hogy mindenki hallhasson rólad.
Ámen.

Hogyan tükröződik Krisztus az én életemben?
Eva Ferrer (Carolina, Puerto Rico)

IMÁDKOZZUNK A GYÁSZOLÓKÉRT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról