Csendes Percek július 30.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Júl. 30., Szo, 05:37:02 CEST


            2011. július 30. szombat            

Mt 11,25-30.

25 Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: "Magasztallak,
Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és
értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. 26 Igen, Atyám, mert így
láttad jónak. 27 Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri
a Fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az,
akinek a Fiú akarja kijelenteni. 28 Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik
megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.
29 Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd
vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. 30 Mert
az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

            MA IS MINDEN SIKERÜL
            

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28)

Fáradt és elcsigázott voltam, a hajnal már sürgetőn nézett be a redőny
résein, de az ágy még nem engedett. Nem volt energiám és kedvem sem a
naphoz. Kinn fújt a szél és esett az eső, a cseppek erős, ritmusos
koppanásai tompán visszhangzottak az ereszcsatorna bádoglemezén.
A szememet félig nyitva tartottam, kábultan néztem a plafonon cikázó
árnyakat, a kinti fák ágainak rögtönzött játékát. Percek múltával
engedtem a kényszernek, és a paplan alól kibújva beléptem a rám zuhanó
új reggel képzeletbeli ajtaján. A frissítő zuhany lemosta rólam az álom
utolsó morzsáit is, és átitatta testem az ébrenléthez szükséges
vitalitással. Elindítottam a CD lejátszóban Vivaldi Négy évszakját,
készítettem egy pirítóst és egy adag finom feketekávét, s azt
élvezettel, lassan kortyolgatva fellapoztam az aznapra szóló áhítatot a
Csendes Percekben.
Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok
terhelve, és én megnyugvást adok nektek - állt előttem az ige, és én
abban a pillanatban valóban ott voltam Jézusnál. Terheim egyszerre
lehulltak lelkemről, könnyűnek, boldognak éreztem magam, a szél is
elcsendesedett, az eső is elállt, és a szívem megtelt reménnyel.
Biztosan tudtam, éreztem, hogy Jézussal ma is minden, de minden
sikerül...

Imádság: Urunk, köszönjük az új napot és jelenlétedet. Ámen.

Jézus ma reggel is hív bennünket!
Paudits Zoltán (Sükösd, Magyarország)

IMÁDKOZZUNK, HOGY JÉZUSSAL KEZDJÜK A NAPUNKAT!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról