Csendes Percek július 16.

csendespercek at lists.ghost.hu csendespercek at lists.ghost.hu
2011. Júl. 16., Szo, 05:37:02 CEST


            2011. július 16. szombat            

Róm 5,1-11.

1 Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi
Urunk Jézus Krisztus által. 2 Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz
a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is,
hogy részesülünk az Isten dicsőségében. 3 De nem csak ezzel dicsekszünk,
hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás
munkálja ki az állhatatosságot, 4 az állhatatosság a kipróbáltságot, a
kipróbáltság a reménységet; 5 a reménység pedig nem szégyenít meg, mert
szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. 6
Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus
értünk, istentelenekért. 7 Hiszen még az igazért is aligha halna meg
valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. 8 Isten azonban
abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt
értünk, amikor bűnösök voltunk. 9 Ha tehát már most megigazított minket
az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. 10 Mert
ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten
önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább
üdvözíteni fog élete által. 11 Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az
Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesültünk a
megbékélés ajándékában.

               MEGBÉKÉLVE
               

Mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékéltetett minket az Isten
önmagával Fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább
üdvözíteni fog élete által! (Róm 5,10)

Dan-nel főiskolás korunk óta barátok vagyunk. Miután lediplomáztunk, az
ország különböző pontjaira kerültünk, de mégis tartottuk a kapcsolatot
egymással. Egyik este telefonon beszélgettünk egy közös táborozásról, de
összevesztünk. A vita egyre hevesebb lett, felfűtött szavakat vágtunk
egymáshoz, és végül minden további nélkül mindketten leraktuk a kagylót.
Három hónapig nem hívtam fel Dan-t, és ő sem keresett engem.
Egyik reggeli csendességem alatt rájöttem, hogy még mindig mérges
vagyok rá. Tudtam, hogy haragom tovább folytatódik, hacsak nem nézek
szembe vele, és nem próbálom meg kezelni. Imádkoztam, és arra kértem
Istent, hogy bocsásson meg, majd felhívtam Dan-t, és bocsánatot kértem
tőle. Ő is szabadkozni kezdett, majd ő is bocsánatot kért tőlem. Több
mint egy órát beszélgettünk, imádkoztunk egymásért, és megbeszéltünk egy
hétvégét a régóta halogatott kempingezésre.
Mindannyian egyszer távol voltunk Istentől, de Krisztus kereszthalála
által megbékélhettünk vele. Abban a tudatban örvendezhetünk, hogy többé
nem vagyunk Isten ellenségei. Jézus által békességünk lehet Istennel.

Imádság: Urunk, köszönjük kegyelmedet Krisztusban. Az ő élete, halála
és feltámadása által van békességünk. Ámen.

Engedem Istennek, hogy megromlott kapcsolataimat rendbe hozza?
James C. Hendrix (Indiana, USA)

IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT, AKIK ELHIDEGÜLTEK SZERETTEIKTŐL!


További információk a(z) Csendespercek levelezőlistáról